fbpx

Aksiz vergisindən azadolmalar

posted in: Vergi | 0
Read More9

Aksizdən azadolmanın ümumi prinsipləri Vergitutmanın bir növü olan aksiz müəyyən kateqoriya mallara tətbiq olunur. Aksizli mallar adlanan belə məhsullara alkoqollu içkiləri, tütün məhsullarını, respublikaya gətirilən bir sıra avtomobilləri və sairləri aid etmək olar. Malın satış qiymətinə əlavə edilən aksiz dolayı … Read More

İnvestisiya təşviqi sənədi ilin ortasında alınarsa mənfəət vergisindən azadolma necə hesablanır?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: Vergi Məcəlləsinə əsasən investisiya sənədi almış hüquqi şəxs sənəd alındığı tarixdən həmin şəxsin əldə etdiyi mənfəətin 50% mənfəət vergisindən azad edilir. Hüquqi şəxs müvafiq sənədi təqvim ilinin iyun ayında alarsa, bu zaman həmin şəxs həmin il üçün gəlirlərinin və … Read More

error: Content is protected !!