fbpx

Vergitutma formaları Vergi Məcəlləsində

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycanda vergitutmanın formaları hansılardır? İstənilən ölkənin, cümlədən Azərbaycanın dövlət hakimiyyəti mövcud olduğu tarix boyu cəmiyyət qarşısında öz funksiyalarını yerinə yetirmək üçün daima ucuz vəsaitə ehtiyac duymuş, ehtiyac duyur, ehtiyacı duyacaqdır. Vergilər belə ucuz vasitələrdən biridir. Müxtəlif ölkələrdə vergitutma formaları mövcud … Read More

Vergitutma məqsədləri üçün birgə fəaliyyət iştirakçılarının gəlirinin və əmlakının bölüşdürülməsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Hüquqi şəxs yaratmadan birgə sahibkarlıq faəliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslərin birgə sahibkarlıq fəaliyyəti nəticəsində əldə etdiyi gəlirləri və birgə faəliyyətdən vergi tutulan əmlakı onların birgə sahibkarlıq fəaliyyətindəki (birgə fəaliyyətindəki) payına mütənasib surətdə bölüşdürülür. Bu barədə Vergi və Dövlət Qulluğu … Read More

İkiqat vergitutmanın qarşısını almaq

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Bayramlar ərəfəsində mağazaların müştərilərə təqdim etdikləri hədiyyə kartları aktuallaşır. Hədiyyə kartları ilə həyata keçirilən alış-veriş zamanı əməliyyatların rəsmiləşdirilməsinə dair yaranan suallara maliyyə mütəxəssisi Mahmud Abasquliyev misalla aydınlıq gətirir. Tutaq ki, fiziki şəxs hədiyyə kartı satan “BB” MMC-dən aldığı 500 manatlıq … Read More

Yüzdən çox ölkə vergi islahatına razılıq verib

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf təşkilatının (İƏİT) saytında deyilir ki, yüzdən çox ölkə iri korporasiyalar üçün beynəlxalq vergitutma sisteminin tətbiqini təsdiqləyib. 130 dövlət minimum faiz dərəcəsi 15 faiz təşkil edəcək vahid verginin islahatına razılıq vermişdir. Təşkilat qeyd edir ki, iri transmilli … Read More

İcarəyə götürülmüş torpaq sahələri üzrə vergitutma

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İcarəyə götürülmüş torpaq sahələri üçün vergilər necə hesablanır, haraya ödənilir? Suallara vergi mütəxəssisi Xəyal Feyzullayev aydınlıq gətirir. Vergi Məcəlləsinin 204-cü maddəsinə əsasən, Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində və ya istifadəsində torpaq sahələri olan fiziki şəxslər və müəssisələr torpaq vergisinin ödəyiciləridir. Məcəllənin … Read More

Kənd təsərrüfatı məhsullarının alğı-satqısı və ixracı zamanı vergitutma

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Kənd təsərrüfatı məhsullarının alğı-satqısı və ixracı zamanı vergitutma Ölkəmizdə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan sahibkarların vergitutma ilə bağlı müəyyən sualları yaranır. Bu suallardan bəzilərini sərbəst auditor Altay Cəfərov cavablandırır. Vergi Məcəlləsinin 164.1.18-ci maddəsində deyilir ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının … Read More

İcarə ödənişləri: Bəyannamə və Vergitutma

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

İcarə ödənişləri: Bəyannamə və Vergitutma Vergi ödəyicilərini maraqlandıran məsələlərdən biri də fiziki şəxs kimi icarəyəverənlər tərəfindən alınan icarə haqlarına görə vergi hesabatlarının təqdim edilməsi ilə bağlıdır. Həmin fiziki şəxslər icarəyəverən kimi hansı vergi bəyannamələri və necə təqdim etməlidirlər? Sərbəst auditor … Read More

Vergitutma obyekti ticarət əlavəsi olan halda ƏDV əvəzləşir?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Vergitutma obyekti ticarət əlavəsi olan halda ƏDV əvəzləşir? Sual: ƏDV məqsədləri üçün Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan kənd təsərrüfatı mallarının pərakəndə satışı ilə məşğul olan şəxslər üçün vergitutma obyekti ticarət əlavəsidir. Həmin şəxslər tərəfindən alınan kənd təsərrüfatı və digər mallara görə … Read More

Qeyri-rezidentlərə aid vergitutmada dəyişikliklər

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi Məcəlləsinə son dəyişikliklərdən biri də qeyri-rezidentlərin vergitutması ilə bağlıdır. 169-cu maddədəki dəyişikliyi sərbəst auditor Altay Cəfərov şərh edir. (Qeyri-rezident, vergitutma) 169.3. Bu Məcəllənin 169.1-ci maddəsi tətbiq edildikdə, vergi tutulan əməliyyatın vaxtı ödəmənin həyata keçirildiyi vaxt sayılır. Ödəmə əməliyyatın həyata keçirilməsinədək … Read More

Yükdaşımalar zamanı vergitutma

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə yük daşımalarını həyata keçirən şəxs “Fərqlənmə nişanı” olduğu halda gördüyü işə (yazdığı elektron qaiməyə) əsasən 2 faiz sadələşdirilmiş vergi ödəməlidirmi? (Yükdaşımalar,vergitutma) Vergilər Nazirliyinin şərhinə əsasən, Vergi Məcəlləsinin 218.4.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan şəxslər, yəni mülkiyyətində və ya istifadəsində … Read More

1 2 3
error: Content is protected !!