fbpx

Əmlakın təqdim edilməsindən zərər və zərərin keçirilməsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Sahibkarlıq subyektlərində vergi uçotunun  qurulması üçün gəlirdən çıxılan və çıxılmayan xərclərin təsnifləşdirilməsi vacibdir. Belə təsnifləşdirmə vergi ödəyiciləri ilə  dövlətin vergi xidməti orqanları arasındakı münasibətlərin düzgün təşkilinə də birbaşa təsir edir. Amma müəssisələr heç də həmişə mənfəətlə  işləmir, xərclər gəlirləri  aşır və müəssisə … Read More

Fiziki şəxslərin zərərləri növbəti illərə keçirilə bilərmi?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Fiziki şəxslərin zərərlərinin növbəti ilə keçirilə bilməsi barədə: Fiziki şəxsin sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən ümumi gəlirindən çıxılmasına yol verilən xərclərinin ümumi gəlirdən artıq olan hissəsi fiziki şəxsin digər gəlirlərdən çıxıla bilməz. Lakin gələcək dövrlərdə sahibkarlıq fəaliyyətindən ümumi gəlir hesabına kompensasiya … Read More

Mühasibat və vergi uçotu (I hissə)

posted in: muhasibat, Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Mühasibat və vergi uçotu Maliyyə nəticəsi – seçilmiş hesabat dövründə konkret müəssisə üçün hesablanmış gəlir və onun əldə edilməsi xərcləri arasındakı fərqdir. Müsbət maliyyə nəticəsi mənfəət, mənfi nəticə isə – zərər adlanır. Gəlirin, aktivlərin və ya istifadə olunan kapitalın dəyərinə … Read More

Malların əskik gəlməsi gəlir və ya xərc öhdəliyi yaradırmı???

posted in: Vergi, Xəbər | 1
Read More9

Sual: İnventarizasiya nəticəsində fövqəladə və ya hər hansı bir səbəbdən malların əskik gəlməsi mənfəət vergisi baxımından yarana biləcək öhdəliklərlə bağlı aşağıdakı suallara cavab verməyinizi xahiş edirəm: 1) Malların əskik gəlməsi mənfəət verigisi baxımından gəlir və ya xərc öhdəliyi yaradırmı? 2) Silinən … Read More

error: Content is protected !!