Törəmə müəssisələrlə hesablaşmalar

posted in: Uncategorized | 0

Törəmə müəssisələrlə bütün növ cari hesablaşmalar (balansarxası hesablaşmalar) haqqında məlumatların ümumiləşdirilməsi üçün 78 N-li “Törəmə (asılı) müəssisələrlə hesablaşmalar” hesablaşma hesabı nəzərdə tutulmuşdur. Hesab üzrə analitik uçot hər bir törəmə müəssisə üzrə aparılır.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *