Torpaq, tikili və avadanlıqların amortizasiyası zamanı diqqətə alınmalı məqamlar

Read More9

Oxunma sayı: 864 Əsas vəsaitlərin faydalı istismar müddəti Müəyyən zaman daxilində hər şey, o cümlədən torpaq, tikili və avadanlıqlar da köhnəlir, öz dəyərini itirir. Onların dəyərlərini tədricən istehsalında iştirak etdikləri məhsulun maya dəyərinə köçürürlər. Bu proses torpaq, tikili və avadanlıqların … Oxumağa dava et Torpaq, tikili və avadanlıqların amortizasiyası zamanı diqqətə alınmalı məqamlar