Cəmiyyətimiz uçotsuz fəaliyyət göstərə bilərmi? (I hissə)

posted in: Xəbər | 0
birbank biznes

Mühasibat uçotu, müasir dünyada mühasibat uçotunun rolu,Mühasiblər olmasaydı, ciddi maliyyə itkiləri, fırıldaqçılıq halları, oğurluq və digər maliyyə cinayətlərinə səbəb ola biləcək mühüm məlumat və informasiyaların sızması baş verərdi.

Uçotsuz nə baş verərdi?

Uçotsuz sizin biznesiniz pulları itirərdi. Əgər siz yeganə iştirakçısınızsa belə, yenə də hesabların hazırlanmasından başlamış hər şeyi etməlisiniz. Bu cür böyük itkilərlə yanaşı kiçik biznesinizdə uçotun mövcud olmaması, zəif sızmalara da gətirib çıxara bilər.

Mühasibat uçotu cəmiyyət üçün niyə vacibdir?

Mühasibat uçotu biznesin idarə edilməsində mühüm rol oynayır, çünki o, gəlir və xərcləri izləməyə, qanunları tətbiq etməyə və investorlara, idarəetməyə və hökumətə biznes qərarlarının qəbulu üçün istifadə oluna bilən kəmiyyət baxımından maliyyə məlumatları ilə təmin etməyə kömək edir.

Mühasibat uçotu cəmiyyətə necə təsir edir?

Mühasibat uçotu cəmiyyəti iş yerləri ilə təmin edir. Müntəzəm olaraq mühasibat uçotunu öyrəndikdən sonra istənilən bir şəxs büdcə tərtib etməyi də öyrənə bilər və hər bir iş planlı şəkildə və cəmiyyətin imkanlarına uyğun həyata keçirilir.

Mühasibat uçotu korporativ maliyyə və pul vəsaitlərini düzgün qeydiyyatdan keçirməklə cəmiyyətə kömək edə bilər.

Mühasibatlıq nəyimizə lazımdır?

Əməliyyatları izləməklə yanaşı, yaxşı tətbiq edilmiş mühasibat uçotu sistemləri maliyyə proqnozlaşdırılması və ya təhlilinin bir hissəsi kimi pul vəsaitlərinin hərəkətinin proqnozlaşdırılması, büdcənin tərtibi və gəlirlərin proqnozlaşdırılması üçün də istifadə edilə bilər.

Yaxşı idarə olunan mühasibat sistemi fırıldaqçılıq, maliyyə səhvləri və vergi problemləri kimi riskləri azalda bilər.

Mühasiblərin vəzifələri nədir?

Mühasibin tipik vəzifə və məsuliyyətlərinə aşağıdakılar daxildir:

 • Mühasibat və vergi hesabatlarının hazırlanması;
 • Xərclərə və büdcələrə nəzarət;
 • Maliyyə nəticələrinin auditi və təhlili;
 • Maliyyə proqnozu və risk təhlili;
 • Xərcləri azaltmaq və mənfəəti artırmaq məsələləri üzrə məsləhətlər;
 • Maliyyə və büdcə hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi.

Amerikanın mühasibat uçotu sistemi


Mühasib cəmiyyətə necə fayda verə bilər?

Peşədə çoxdan belə bir fikir formalaşıb ki, cavabdehlik özü ilə məsuliyyət də gətirir. Milleniallar nəslindən olanlar müxtəlif üsullarla, o cümlədən könüllülər, qeyri-kommersiya təşkilatlarında iş, direktorlar şurasında iş, pul ianələri və davamlı inkişafın uçotu kimi praktik sahələrin inkişaf etdirilməsi ilə öz töhfələrini verirlər.

Uçot iqtisadiyyata necə təsir edir?

Mühasibat uçotu iqtisadiyyatın inkişafında mühüm rol oynayır. Yüksək keyfiyyətli korporativ hesabatlar şəffaflığın artırılması, yerli və beynəlxalq investisiyaların səfərbər edilməsinin asanlaşdırılması, əlverişli investisiya mühitinin yaradılması və maliyyə sabitliyinə töhfə verən investorların inamının yaradılması üçün əsasdır.

Mühasibat uçotu cəmiyyətimizdə necə kök salıb?

Bəli, mühasibat uçotu cəmiyyətimizdə kök salıb və iqtisadi sistemimiz üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. Mühasibatlıq şöbəsi fəaliyyətin nəticələrinin uçotunu aparır. Mühasibat uçotu hər bir müəssisənin məşğul olduğu üç fəaliyyət növünü izləyir: maliyyələşdirmə, investisiya və əməliyyatlar. Mühasibat məlumatlarından cəmiyyətimizdə hər bir təşkilat və fərd tərəfindən istifadə olunur.

Müasir dünyada mühasibat uçotunun rolu nədir?

Müasir dünyada mühasibat uçotunun rolu təkcə maliyyə əməliyyatlarının uçotu ilə məhdudlaşmır, həm də müxtəlif qərarların qəbul edilməsi, müxtəlif istifadəçilərə müvafiq məlumatların verilməsi, həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli planlaşdırmada köməklik etmək üçün əsas bazanı təşkil edir.

Mühasibat uçotunu öyrənməyin üstünlükləri nələrdir?

 • İdarəetmə gücü və liderlik;
 • İctimai çıxışlarda səriştə;
 • Aktual vergi bilikləri;
 • İşgüzar ekspertiza;
 • Sistem bacarıqları;
 • Ünsiyyət məharəti;
 • Əlavə audit təlimi.

II hissəyə nəzər yetirin


Print Friendly, PDF & Email