1 UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR
  • 15 – İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar
    • 151 – Asılı müəssisələrə investisiyalar;
    • 152 – Birgə müəssisələrə investisiyalar.
  • 16 – Təxirə salınmış vergi aktivləri
    • 161 – Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi aktivləri;
    • 162 – Digər təxirə salınmış vergi aktivləri.
Print Friendly, PDF & Email