birbank biznes
1 UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR
 • 15 – İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar
  • 151 – Asılı müəssisələrə investisiyalar;
  • 152 – Birgə müəssisələrə investisiyalar.
 • 16 – Təxirə salınmış vergi aktivləri
  • 161 – Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi aktivləri;
  • 162 – Digər təxirə salınmış vergi aktivləri.
 • 18 – Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri
  • 181 – Ödənişə qədər saxlanılan uzunmüddətli investisiyalar;
  • 182 – Uzunmüddətli verilmiş borclar;
  • 183 – Digər uzunmüddətli investisiyalar;
  • 184 – Sair uzunmüddətli maliyyə aktivlərinin dəyərinin azalmasına görə düzəliş.
 • 19 – Sair uzunmüddətli aktivlər
  • 191 – Gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri;
  • 192 – Verilmiş uzunmüddətli avanslar;
  • 193 – Digər uzunmüddətli aktivlər.
Print Friendly, PDF & Email