Hansı hallarda vergi ödəyicilərinə maliyyə sanksiyası tətbiq edilmir?

Read More9

Oxunma sayı: 380 Vergi Məcəlləsinin 58.6-cı maddəsində qeyd edilir ki, Məcəllənin 175.1.3-cü maddəsinə müvafiq olaraq, bu Məcəllənin 175.8-ci maddəsində göstərilən vergi ödəyicisi tərəfindən malların (iş və xidmətlərin) dəyəri ödənilən gündən 1 iş günü müddətində ƏDV məbləğinin ödənilməməsinə görə (Məcəllənin 177.5-ci … Oxumağa dava et Hansı hallarda vergi ödəyicilərinə maliyyə sanksiyası tətbiq edilmir?