192 saylı “Verilmiş uzunmüddətli avanslar” hesabı üzrə uçot

Read More9

Oxunma sayı: 380 Sair uzunmüddətli aktivlər üzrə uçot hesabları                Tərkibi AR MN kollegiyasının Q-01 №-li “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”  ilə müəyyən edilmiş mühasibat uçotu subyektləri üçün Hesablar Planının 1-ci bölməsi uzunmüddətli aktivlər üzrə uçot hesablarını … Oxumağa dava et 192 saylı “Verilmiş uzunmüddətli avanslar” hesabı üzrə uçot