Exceldə xalis bugünkü dəyərin hesablanması – Video Təlimat

posted in: Excel, Xəbər | 0

Xalis bugünkü dəyərin hesablanması (NPV)

Bu gün qoyulan investisiyanın gələcəkdə gətirəcəyi pul axınları ilə müqayisə edilə bilməsi üçün, pul axınlarının bu günkü dəyərlərinin tapılması zəruridir. Bu videoda bunu hesablamanın sadə yolundan bəhs etmişik.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *