7 XƏRCLƏR
 • 70 – Satışın maya dəyəri
  • 701 – Satışın maya dəyəri
 • 71 – Kommersiya xərcləri
  • 711 – Kommersiya xərcləri
 • 72 – İnzibati xərclər
  • 721 – İnzibati xərclər
 • 73 – Sair əməliyyat xərcləri
  • 731 – Sair əməliyyat xərcləri
 • 74 – Fəaliyyətin dayandırılmasından zərərlər
  • 741 – Fəaliyyətin dayandırılmasından zərərlər
 • 75 – Maliyyə xərcləri
  • 751 – Maliyyə xərcləri
 • 76 – Fövqəladə xərclər
  • 761 – Fövqəladə xərclər
Print Friendly, PDF & Email