Mühasiblərin diqqətinə! Yeni büdcə təsnifat kodları təsdiqlənib

posted in: Xəbər | 0
birbank biznes

büdcə təsnifat kodları, Qrant layihələri, yeni hesabat forması,İqtisadi Fəaliyyət, Neft-qaz sektoru, İcra hakimiyyəti əmək haqqı emekAzərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” 2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 nömrəli və “Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında

“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 30 noyabr tarixli 1356-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun və bu Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 30 avqust tarixli 393 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 20 dekabr tarixli 414 nömrəli Fərmanının 1.1.2-ci yarımbəndinin və “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 30 noyabr tarixli 1360-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 7 aprel tarixli 568 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 21 dekabr tarixli 421 nömrəli Fərmanının 1.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

  1. “Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 nömrəli Qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 10, maddə 866; 2006, № 3, maddə 303, № 5, maddələr 463, 468, № 8, maddə 731, № 9, maddə 822, № 11, maddə 994; 2007, № 1, maddə 50, № 10, maddə 1021, № 12, maddələr 1343, 1352; 2008, № 2, maddə 130, № 4, maddə 308, № 10, maddə 936; 2009, № 1, maddələr 22, 32, № 2, maddələr 144, 150, № 9, maddələr 736, 753; 2010, № 4, maddə 369, № 11, maddə 1048; 2011, № 1, maddə 66, № 4, maddə 365; 2012, № 9, maddə 934; 2013, № 8, maddə 1000, № 10, maddə 1202; 2014, № 1, maddələr 59, 69, № 2, maddə 201, № 5, maddə 557, № 6, maddələr 745, 747, № 9, maddə 1130; 2015, № 2, maddə 227, № 3, maddələr 328, 337, № 6, maddələr 774, 781, № 7, maddə 890, № 11, maddə 1412; 2016, № 3, maddə 595, № 4, maddələr 806, 831, № 5, maddələr 941, 955, № 8, maddə 1450, № 9, maddə 1561, № 12, maddələr 2220, 2241; 2017, № 4, maddə 643, № 6, maddə 1244, № 9, maddələr 1722, 1745, № 10, maddə 1896; 2018, № 1, maddə 122, № 3, maddə 630, № 4, maddələr 785, 831, № 6, maddə 1356, № 7 (II kitab), maddə 1628, № 8, maddə 1799, № 10, maddələr 2142, 2155, № 11, maddə 2428; 2019, № 3, maddələr 529, 544, 563, 565, 568, № 4, maddə 753, № 6, maddə 1174; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 12 iyul tarixli 302 nömrəli Qərarı) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 1 nömrəli əlavə – “Büdcə gəlirlərinin Təsnifatı” üzrə:

1.1.1. “1.1.1.1.1.0” maddəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

1 1 1 1 1 0 Muzdlu işlə əlaqədar gəlir vergisi
1 1 1 1 1 1 Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri- dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyicilərində muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlirlərdən gəlir vergisi
1 1 1 1 1 2 Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə podratçı təşkilatlarda muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlirlərdən gəlir vergisi
1 1 1 1 1 3 Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə xarici və

yerli    subpodratçı   təşkilatlarda   muzdlu    işlə əlaqədar əldə edilən gəlirlərdən gəlir vergisi

1 1 1 1 1 4 Büdcə təşkilatlarında işləyənlərin muzdlu işlə əlaqədar əldə etdikləri gəlirlərindən gəlir vergisi
1 1 1 1 1 5 Dövlətin adından yaradılan publik hüquqi şəxslərdə işləyənlərin muzdlu işlə əlaqədar əldə etdikləri gəlirlərindən gəlir vergisi
1 1 1 1 1 6 Səhmlərinin və ya paylarının 51 və daha artıq faizi birbaşa və ya dolayısilə dövlətə məxsus

olan hüquqi şəxslərdə işləyənlərin muzdlu işlə əlaqədar əldə etdikləri gəlirlərindən gəlir vergisi

1 1 1 1 1 7 Digər    sahələrdə    işləyənlərin    muzdlu    işlə əlaqədar əldə etdikləri gəlirlərindən gəlir vergisi

1.1.2. “1.1.1.1.2.3” yarımmaddəsindən sonra aşağıdakı məzmunda “1.1.1.1.2.4-1.1.1.1.2.6” yarımmaddələr əlavə edilsin:

1 1 1 1 2 4 Vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan fiziki şəxslərin “Nağdsız hesablaş- malar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 3.5-ci maddəsində göstərilən malların təqdim edilməsindən əldə etdikləri

gəlirlərindən gəlir vergisi

1 1 1 1 2 5 Fiziki şəxsin qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə illik gəlirindən gəlir vergisi
1 1 1 1 2 6 Xüsusi notariusların notariat hərəkətlərinə, habelə notariat hərəkətləri ilə əlaqədar göstərdikləri xidmətlərə görə alınan haqlardan

gəlir vergisi