Mühasiblərin diqqətinə! Yeni büdcə təsnifat kodları təsdiqlənib

posted in: Xəbər | 0

büdcə təsnifat kodları, Qrant layihələri, yeni hesabat forması,İqtisadi Fəaliyyət, Neft-qaz sektoru, İcra hakimiyyəti əmək haqqı emekAzərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” 2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 nömrəli və “Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında

“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 30 noyabr tarixli 1356-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun və bu Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 30 avqust tarixli 393 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 20 dekabr tarixli 414 nömrəli Fərmanının 1.1.2-ci yarımbəndinin və “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 30 noyabr tarixli 1360-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 7 aprel tarixli 568 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 21 dekabr tarixli 421 nömrəli Fərmanının 1.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

  1. “Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 nömrəli Qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 10, maddə 866; 2006, № 3, maddə 303, № 5, maddələr 463, 468, № 8, maddə 731, № 9, maddə 822, № 11, maddə 994; 2007, № 1, maddə 50, № 10, maddə 1021, № 12, maddələr 1343, 1352; 2008, № 2, maddə 130, № 4, maddə 308, № 10, maddə 936; 2009, № 1, maddələr 22, 32, № 2, maddələr 144, 150, № 9, maddələr 736, 753; 2010, № 4, maddə 369, № 11, maddə 1048; 2011, № 1, maddə 66, № 4, maddə 365; 2012, № 9, maddə 934; 2013, № 8, maddə 1000, № 10, maddə 1202; 2014, № 1, maddələr 59, 69, № 2, maddə 201, № 5, maddə 557, № 6, maddələr 745, 747, № 9, maddə 1130; 2015, № 2, maddə 227, № 3, maddələr 328, 337, № 6, maddələr 774, 781, № 7, maddə 890, № 11, maddə 1412; 2016, № 3, maddə 595, № 4, maddələr 806, 831, № 5, maddələr 941, 955, № 8, maddə 1450, № 9, maddə 1561, № 12, maddələr 2220, 2241; 2017, № 4, maddə 643, № 6, maddə 1244, № 9, maddələr 1722, 1745, № 10, maddə 1896; 2018, № 1, maddə 122, № 3, maddə 630, № 4, maddələr 785, 831, № 6, maddə 1356, № 7 (II kitab), maddə 1628, № 8, maddə 1799, № 10, maddələr 2142, 2155, № 11, maddə 2428; 2019, № 3, maddələr 529, 544, 563, 565, 568, № 4, maddə 753, № 6, maddə 1174; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 12 iyul tarixli 302 nömrəli Qərarı) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 1 nömrəli əlavə – “Büdcə gəlirlərinin Təsnifatı” üzrə:

1.1.1. “1.1.1.1.1.0” maddəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

1 1 1 1 1 0 Muzdlu işlə əlaqədar gəlir vergisi
1 1 1 1 1 1 Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri- dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyicilərində muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlirlərdən gəlir vergisi
1 1 1 1 1 2 Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə podratçı təşkilatlarda muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlirlərdən gəlir vergisi
1 1 1 1 1 3 Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə xarici və

yerli    subpodratçı   təşkilatlarda   muzdlu    işlə əlaqədar əldə edilən gəlirlərdən gəlir vergisi

1 1 1 1 1 4 Büdcə təşkilatlarında işləyənlərin muzdlu işlə əlaqədar əldə etdikləri gəlirlərindən gəlir vergisi
1 1 1 1 1 5 Dövlətin adından yaradılan publik hüquqi şəxslərdə işləyənlərin muzdlu işlə əlaqədar əldə etdikləri gəlirlərindən gəlir vergisi
1 1 1 1 1 6 Səhmlərinin və ya paylarının 51 və daha artıq faizi birbaşa və ya dolayısilə dövlətə məxsus

olan hüquqi şəxslərdə işləyənlərin muzdlu işlə əlaqədar əldə etdikləri gəlirlərindən gəlir vergisi

1 1 1 1 1 7 Digər    sahələrdə    işləyənlərin    muzdlu    işlə əlaqədar əldə etdikləri gəlirlərindən gəlir vergisi

1.1.2. “1.1.1.1.2.3” yarımmaddəsindən sonra aşağıdakı məzmunda “1.1.1.1.2.4-1.1.1.1.2.6” yarımmaddələr əlavə edilsin:

1 1 1 1 2 4 Vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan fiziki şəxslərin “Nağdsız hesablaş- malar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 3.5-ci maddəsində göstərilən malların təqdim edilməsindən əldə etdikləri

gəlirlərindən gəlir vergisi

1 1 1 1 2 5 Fiziki şəxsin qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə illik gəlirindən gəlir vergisi
1 1 1 1 2 6 Xüsusi notariusların notariat hərəkətlərinə, habelə notariat hərəkətləri ilə əlaqədar göstərdikləri xidmətlərə görə alınan haqlardan

gəlir vergisi

1.1.3. “1.1.1.2.5.3” yarımmaddəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

1

 

1

 

1

 

2

 

5

 

3

Güzəştli vergi tutulan ölkələrdə təsis edilmiş (qeydiyyatdan keçmiş) şəxslərə, o cümlədən digər ölkələrdə olan filial və ya nümayən- dəliklərə, habelə güzəştli vergi tutulan ölkələrdə olan bank hesablarına rezidentlərin və qeyri-rezidentlərin Azərbaycan Respubli- kasındakı daimi nümayəndəlikləri tərəfindən

birbaşa və ya dolayısilə edilən ödənişlərdən gəlir vergisi

1.1.4. “1.1.1.2.6.0” maddəsindən sonra aşağıdakı məzmunda “1.1.1.2.7.0” maddəsi əlavə edilsin:

1 1 1 2 7 0 Sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir əldə edən qeyri- kommersiya təşkilatlarının mənfəət vergisi

1 .1.5. “1.1.4.1.1.5” yarımmaddəsindən sonra aşağıdakı məz- munda “1.1.4.1.1.6” yarımmaddəsi əlavə edilsin:

1 1 4 1 1 6 Birgə sahibkarlıq fəaliyyətinin uçotunu aparan şəxsin əlavə dəyər vergisi

1.1.6. “1.1.4.1.2.0” maddəsindən sonra aşağıdakı məzmunda “1.1.4.1.2.1-1.1.4.1.2.3” yarımmaddələr əlavə edilsin:

1 1 4 1 2 1 Hüquqi şəxslər tərəfindən malların idxalına əlavə dəyər vergisi
1 1 4 1 2 2 Büdcə təşkilatları və digər dövlət müəssisələri tərəfindən malların idxalına əlavə dəyər vergisi
1 1 4 1 2 3 Fiziki şəxslər tərəfindən malların idxalına əlavə dəyər vergisi

1.1.7. “1.1.4.3.1.5” yarımmaddəsində “Ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslər tərəfindən 6 faiz dərəcə ilə ödənilən sadələşdirilmiş vergi” sözləri “İcbari sığorta müqavilələri üzrə xidmət göstərən sığorta agentləri tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.1.8. “1.1.4.3.2.5” yarımmaddəsində “Ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər tərəfindən 6 faiz dərəcə ilə ödənilən sadələşdirilmiş vergi” sözləri “İcbari sığorta müqavilələri üzrə xidmət göstərən sığorta agentləri tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.1.9. “1.1.4.5.1.6” yarımmaddəsi “1.1.4.5.1.9” yarımmaddəsi hesab edilsin və aşağıdakı məzmunda “1.1.4.5.1.6-1.1.4.5.1.8” yarımmaddələr əlavə edilsin:

1 1 4 5 1 6 Elektron siqaretlər üçün maye
1 1 4 5 1 7 Alkoqollu energetik içkilər
1 1 4 5 1 8 Alkoqolsuz energetik içkilər

1.1.10. “1.1.4.5.2.6” yarımmaddəsinə “minik avtomobillərinə” sözlərindən sonra “və avtobuslara” sözləri əlavə edilsin;

1.1.11. “1.1.4.5.2.9” yarımmaddəsində “İdxal olunan xəz-dəri məmulatlarına tətbiq olunan aksiz vergisi” sözləri “Sair məhsullar” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.1.12. “1.2.0.0.0.0” bölməsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

1 2 0 0 0 0 Sosial ayırmalar
1 2 1 0 0 0 Sosial təminata ayırmalar
1 2 1 1 0 0 İşəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial ayırmaları
1 2 1 1 1 0 Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən işəgötü- rənlərin əməyin ödənişi fonduna hesabla-

nan sosial ayırmalar

1 2 1 1 1 1 Hüquqi şəxslər üzrə
1 2 1 1 1 2 Fiziki şəxsləri muzdlu işə cəlb edən sahib- karlıq faəliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üzrə
1 2 1 1 2 0 Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə pod- ratçı təşkilatlara aid edilən işəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial

ayırmalar

1 2 1 1 3 0 Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə xarici və yerli subpodratçılara aid edilən işəgötü-

rənlərin əməyin ödənişi fonduna hesab- lanan sosial ayırmalar

1 2 1 1 4 0 Büdcə təşkilatlarına aid edilən işəgötürən-

lərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial ayırmalar

1 2 1 1 4 1 Büdcə vəsaitləri üzrə
1 2 1 1 4 2 Büdcədənkənar vəsaitlər üzrə
1 2 1 1 5 0 Dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərə aid edilən işəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial

ayırmalar

1 2 1 1 6 0 Səhmlərinin və ya paylarının 51 və daha artıq faizi birbaşa və ya dolayısilə dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərə aid edilən

işəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial ayırmalar

1 2 1 1 7 0 Beynəlxalq, yerli humanitar və onların təsis etdikləri inkişaf təşkilatlarına aid edilən

işəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial ayırmalar

1 2 1 1 8 0 Digər     işəgötürənlərin     əməyin     ödənişi fonduna hesablanan sosial ayırmalar
1 2 1 2 0 0 Muzdla işləyənlərin əməkhaqlarından sosial ayırmalar
1 2 1 2 1 0 Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektorunda muzdla işləyənlərin əməkhaqlarından sosial ayırmalar
1 2 1 2 1 1 Hüquqi şəxslər üzrə
1 2 1 2 1 2 Fiziki şəxsləri muzdlu işə cəlb edən sahib- karlıq faəliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üzrə
1 2 1 2 2 0 Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə pod- ratçı     təşkilatlarda    muzdla     işləyənlərin

əməkhaqlarından sosial ayırmalar

1 2 1 2 3 0 Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə xarici və yerli subpodratçılarda muzdla işləyən- lərin əməkhaqlarından sosial ayırmalar
1 2 1 2 4 0 Büdcə təşkilatlarında muzdla işləyənlərin əməkhaqlarından sosial ayırmalar
1 2 1 2 4 1 Büdcə vəsaitləri üzrə
1 2 1 2 4 2 Büdcədənkənar vəsaitlər üzrə
1 2 1 2 5 0 Dövlət adından yaradılan publik hüquqi

şəxslərdə muzdla işləyənlərin əməkhaq- larından sosial ayırmalar

1 2 1 2 6 0 Səhmlərinin və ya paylarının 51 və daha artıq faizi birbaşa və ya dolayısilə dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə muzdla işlə- yənlərin əməkhaqlarından sosial ayırmalar
1 2 1 2 7 0 Beynəlxalq, yerli humanitar və onların təsis etdikləri inkişaf təşkilatlarında muzdla işlə- yənlərin əməkhaqlarından sosial ayırmalar
1 2 1 2 8 0 Digər işəgötürənlərdə muzdla işləyənlərin

əməkhaqlarından sosial ayırmalar

1 2 1 3 0 0 Muzdla    işləməyənlərin    fərdi   sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə ödənilən sosial ayırmalar
1 2 1 3 1 0 Vəkillər Kollegiyasının üzvləri, sərbəst auditorlar, sərbəst mühasiblər üzrə ödənilən sosial ayırmalar
1 2 1 3 2 0 Xüsusi notariuslar üzrə ödənilən sosial ayırmalar
1 2 1 3 3 0 Mülki     hüquqi     xarakterli     müqavilələrlə işləyənlər (fərdi sahibkarlar istisna olmaqla)

üzrə ödənilən sosial ayırmalar

1 2 1 3 4 0 Ticarət sahəsində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə

məşğul olan fiziki şəxslər üzrə ödənilən sosial ayırmalar

1 2 1 3 5 0 Tikinti sahəsində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üzrə ödənilən sosial ayırmalar
1 2 1 3 6 0 Ailə kəndli təsərrüfatları üzrə ödənilən sosial ayırmalar
1 2 1 3 7 0 Mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları istifadə edən fiziki şəxslər (digər sahələrdə işləyib məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəyənlər istisna olmaqla) üzrə ödənilən sosial ayırmalar
1 2 1 3 8 0 Digər sahələrdə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üzrə ödənilən sosial ayırmalar
1 2 1 4 0 0 Müəlliflik qonorarı ödəyən hüquqi və fiziki şəxslər üzrə ödənilən sosial ayırmalar
1 2 1 5 0 0 Sanatoriya-kurort yollayışlarının dəyərinin qismən ödənişi
1 2 2 0 0 0 Sosial ehtiyaclara digər ayırmalar
1 2 2 1 0 0 Sosial      xidmətlərin       göstərilməsindən daxilolmalar
1 2 2 2 0 0 Sair sosial transfertlər
1 2 3 0 0 0 İşsizlikdən sığortaya ayırmalar
1 2 3 1 0 0 İşəgötürənlərin əməyin ödənişi fondundan hesablanan işsizlikdən sığorta haqqı
1 2 3 2 0 0 İşləyənlərin əməkhaqlarından hesablanan işsizlikdən sığorta haqqı
1 2 3 3 0 0 “İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş digər gəlirlər
1 2 3 4 0 0 Sosial sığorta haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə tətbiq edilən maliyyə

sanksiyalarından daxilolmalar

1 2 3 4 1 0 Sosial sığorta haqqında qanunvericiliyin

pozulmasına görə tətbiq edilən cərimə- lərdən daxilolmalar

1 2 3 4 2 0 Sosial sığorta haqqının vaxtında ödənil- məməsinə görə faizlərin hesablan- masından daxilolmalar
1 2 3 5 0 0 İşsizlikdən sığorta haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə tətbiq edilən cərimələrdən

daxilolmalar

1 2 3 5 1 0 İşsizlikdən    sığorta    haqqının    vaxtında

ödənilməməsinə görə faizlərin hesablan- masından daxilolmalar

1.1.13. “Büdcə gəlirlərinin təsnifatına ƏLAVƏ” üzrə:

1.1.13.1. 1.1.1.2-ci yarımbəndin birinci abzasında “rezident müəssisələrin mənfəət vergisinə,” sözləri “rezident müəssisələrin mənfəət vergisinə, sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir əldə edən qeyrikommersiya təşkilatlarının mənfəət vergisinə,” sözləri ilə əvəz edilsin, üçüncü-altıncı abzasları müvafiq olaraq dördüncü-yeddinci abzaslar hesab edilsin və aşağıdakı məzmunda üçüncü abzas əlavə edilsin:

“Sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir əldə edən qeyrikommersiya təşkilatlarının mənfəət vergisi dedikdə, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq təsis edilən və sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən və ya Azərbaycan Respublikasında idarə edilən qeyri-kommersiya təşkilatlarının mənfəət vergisi nəzərdə tutulur.”;

1.1.13.2. 1.2-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“1.2. Sosial ayırmalar Sosial ayırmalar dövlətin həyata keçirdiyi sosial proqramlardan asılı olaraq sosial təminata, işsizlikdən sığortaya və sosial ehtiyaclara ayırmalara bölünür. Sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqlarının ödənişi məcburi xarakter daşıyır və xüsusi fondların yaradılmasını nəzərdə tutur.

1.2.1. Sosial təminata ayırmalar məcburi dövlət sosial sığorta ayırmalarından ibarətdir və bu vəsaitlər Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ödənilir. Sosial sığorta ayırmaları da öz növbəsində işəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial sığorta ayırmalarına, işçilərin əməkhaqlarından hesablanan sosial sığorta ayırmalarına, fərdi sahibkarlıq və əmək fəaliyyəti ilə məşğul olanların gəlirlərindən hesablanan sosial sığorta ayırmalarına və sair gəlirlərdən hesablanan sosial sığorta ayırmalarına bölünür. Qeyd olunan daxilolmalar “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir.

1.2.1.1. İşəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial ayırmaları – müəssisə və təşkilatların əmək ödənişi fonduna “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş nisbətdə hesablanan ayırmadır.

1.2.1.2. Muzdla işləyənlərin əməkhaqlarından hesablanan sosial ayırmalar – işçilərin əməkhaqlarından “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş nisbətdə hesablanan ayırmadır.

1.2.1.3. Muzdlu işçisi olmayan fərdi sahibkarlıq subyektləri tərəfindən ödənilən sosial ayırmalar – muzdlu işçisi olmayan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər tərəfindən minimum aylıq əməkhaqqından “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş dərəcələrlə ödənilən sosial ayırmalardır.

1.2.1.4. Mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları istifadə edən fiziki şəxslər və ailə kəndli təsərrüfatları tərəfindən ödənilən sosial ayırmalar – mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları istifadə edən fiziki şəxslərin (digər sahələrdə işləyib məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəyənlər istisna olmaqla) və ailə kəndli təsərrüfatlarının əmək qabiliyyətli (I və II dərəcə əlilliyi olan şəxslər, həmçinin sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar istisna olmaqla, 15 yaşından “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş yaş həddinədək olan şəxslər) ailə üzvlərinin hər biri üçün (alınan əmlak və torpaq payı hesabına şəxsi yardımçı və digər təsərrüfatlar daxil olmaqla) minimum aylıq əməkhaqqından “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş dərəcələrlə ödənilən sosial ayırmalardır.

1.2.1.5. Mülki hüquqi xarakterli müqavilələrlə işləyənlər üzrə ödənilən sosial ayırmalar – mülki hüquqi xarakterli müqavilələrlə işləyənlər üzrə (fərdi sahibkarlar istisna olmaqla) ödəmə mənbəyindən tutulmaqla, “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş dərəcələrlə ödənilən sosial ayırmalardır.

1.2.1.6. Xüsusi notariuslar üzrə ödənilən sosial ayırmalar – xüsusi notariuslar üzrə minimum aylıq əməkhaqqından “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş dərəcələrlə ödənilən sosial ayırmalardır.

1.2.1.7. Vəkillər Kollegiyasının üzvləri, sərbəst auditorlar, sərbəst mühasiblər üzrə ödənilən sosial ayırmalar – Vəkillər Kollegiyasının üzvlərinin, sərbəst auditorların, sərbəst mühasiblərin gəlirlərindən “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş dərəcələrlə ödənilən sosial ayırmalardır.

1.2.1.8. Müəlliflik qonorarı ödəyən hüquqi və fiziki şəxslər üzrə ödənilən sosial ayırmalar – müəlliflik qonorarı ödəyən hüquqi və fiziki şəxslər üçün ödəmə mənbəyindən tutulmaqla, “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş dərəcələrlə ödənilən sosial ayırmalardır.

1.2.1.9. Sanatoriya-kurort yollayışlarının dəyərinin qismən ödənişi dedikdə, sanatoriya-kurort yollayışlarının satışından əldə edilmiş vəsaitlər nəzərdə tutulur.

1.2.1.10. Digər sahələrdə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üzrə ödənilən sosial ayırmalar dedikdə, yuxarıda qeyd olunanlar istisna olmaqla, digər sosial sığorta ayırmaları nəzərdə tutulur.

1.2.2. Sosial ehtiyaclara digər ayırmalar sosial təminata ayırmalar formasında aparılır. Bu proqramlar təqaüddən başqa müavinətlərin verilməsini də nəzərdə tutur.

1.2.2.1. Sosial xidmətlərin göstərilməsindən daxilolmalar dedikdə, sosial xidmətlərin göstərilməsindən daxilolmalar nəzərdə tutulur.

1.2.2.2. Sair sosial transfertlər dedikdə, sosial proqramların maliyyələşdirilməsinə yönəldilən müxtəliftəyinatlı transfertlər nəzərdə tutulur.

1.2.3. İşsizlikdən sığortaya ayırmalar dedikdə, “İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş qaydada sığortaolunan və sığortaedən tərəfindən sığortaçıya ödənilən pul məbləği, həmçinin bu Qanunla müəyyən edilmiş digər gəlirlərdən daxilolmalar nəzərdə tutulur.

1.2.3.1. İşəgötürənlərin əməyin ödənişi fondundan hesablanan işsizlikdən sığorta haqqı sığortaedən tərəfindən hesablanmış əməyin ödənişi fondunun 0,5 faizi miqdarında ödənilən işsizlikdən sığorta haqqını nəzərdə tutur.

1.2.3.2. İşləyənlərin əməkhaqlarından hesablanan işsizlikdən sığorta haqqı işləyənlərin hesablanmış əməkhaqlarının 0,5 faizi miqdarında ödənilən işsizlikdən sığorta haqqını nəzərdə tutur.

1.2.3.3. “İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş digər gəlirlər Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalara görə tətbiq olunan inzibati cərimələrdən daxilolmalar istisna olmaqla, bu Qanunla müəyyən edilmiş digər mənbələr üzrə daxilolmaları nəzərdə tutur.

1.2.3.4. Sosial sığorta haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə tətbiq edilən maliyyə sanksiyalarından daxilomalar dedikdə, “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə hesablanmış məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının azaldılmasına və ya yayındırılmasına görə Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində qeyd edilmiş maliyyə sanksiyalarının tətbiqi nəzərdə tutulur.

1.2.3.5. Sosial sığorta haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə tətbiq edilən cərimələrdən daxilomalar dedikdə, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəzərdə tutulan inzibati xətalara görə tətbiq olunan cərimələrdən daxilolmalar nəzərdə tutulur.

1.2.3.6. Sosial sığorta haqqının vaxtında ödənilməməsinə görə faizlərin hesablanmasından daxilolmalar dedikdə, məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının vaxtında ödənilməməsinə görə Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə hesablanan əlavə faizlər nəzərdə tutulur.

1.2.3.7. İşsizlikdən sığorta haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə tətbiq edilən cərimələrdən daxilolmalar dedikdə, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəzərdə tutulan inzibati xətalara görə tətbiq olunan cərimələrdən daxilolmalar nəzərdə tutulur.

1.2.3.8. İşsizlikdən sığorta haqqının vaxtında ödənilməməsinə görə faizlərin hesablanmasından daxilolmalar dedikdə, işsizlikdən sığorta haqlarının vaxtında ödənilməməsinə görə Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə hesablanan əlavə faizlər nəzərdə tutulur.”.

  1. “Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli Qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 10, maddə 2155; 2019, № 3, maddələr 528, 534, 544, 563, 566, 568, № 4, maddə 753, № 5, maddələr 935, 945, 971; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 12 iyul tarixli 302 nömrəli Qərarı) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

2.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının büdcə gəlirlərinin təsnifatı” üzrə:

2.1.1. “1.1.1.1.1.0” maddəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

1 1 1 1 1 0 Muzdlu işlə əlaqədar gəlir vergisi
1 1 1 1 1 1 Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri- dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyicilərində muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlirlərdən

gəlir vergisi

1 1 1 1 1 2 Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə podratçı təşkilatlarda muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlirlərdən gəlir vergisi
1 1 1 1 1 3 Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə xarici və yerli subpodratçı təşkilatlarda muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlirlərdən gəlir vergisi
1 1 1 1 1 4 Büdcə təşkilatlarında işləyənlərin muzdlu işlə əlaqədar əldə etdikləri gəlirlərindən gəlir vergisi
1 1 1 1 1 5 Dövlət    adından     yaradılan     publik    hüquqi şəxslərdə işləyənlərin muzdlu işlə əlaqədar əldə

etdikləri gəlirlərindən gəlir vergisi

1 1 1 1 1 6 Səhmlərinin və ya paylarının 51 və daha artıq faizi birbaşa və ya dolayısilə dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə işləyənlərin muzdlu işlə əlaqədar əldə etdikləri gəlirlərindən gəlir vergisi
1 1 1 1 1 7 Digər    sahələrdə    işləyənlərin    muzdlu    işlə əlaqədar əldə etdikləri gəlirlərindən gəlir vergisi

2.1.2. “1.1.1.1.2.3” yarımmaddəsindən sonra aşağıdakı məz- munda “1.1.1.1.2.4-1.1.1.1.2.6” yarımmaddələr əlavə edilsin:

1 1 1 1 2 4 Vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan fiziki şəxslərin “Nağdsız hesablaş- malar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 3.5-ci maddəsində göstərilən malların təqdim edilməsindən əldə etdikləri

gəlirlərindən gəlir vergisi

1 1 1 1 2 5 Fiziki şəxsin qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə illik gəlirindən gəlir vergisi
1 1 1 1 2 6 Xüsusi notariusların notariat hərəkətlərinə, habelə notariat hərəkətləri ilə əlaqədar göstərilən xidmətlərə görə aldıqları

haqlarından gəlir vergisi

2.1.3. “1.1.1.2.5.3” yarımmaddəsi    aşağıdakı    redaksiyada verilsin:

 

1

 

1

 

1

 

2

 

5

 

3

Güzəştli vergi tutulan ölkələrdə təsis edilmiş (qeydiyyatdan keçmiş) şəxslərə, o cümlədən digər ölkələrdə olan filial və ya nümayən- dəliklərinə, habelə güzəştli vergi tutulan ölkələrdə olan bank hesablarına rezidentlərin və qeyri-rezidentlərin Azərbaycan Respub- likasındakı daimi nümayəndəlikləri tərəfindən

birbaşa və ya dolayısilə edilən ödənişlərdən gəlir vergisi

2.1.4. “1.1.1.2.6.0” maddəsindən sonra aşağıdakı məzmunda “1.1.1.2.7.0” maddəsi əlavə edilsin:

1 1 1 2 7 0 Sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir əldə edən qeyri- kommersiya təşkilatlarının mənfəət vergisi

2.1.5. “1.1.4.1.1.5” yarımmaddəsindən sonra aşağıdakı məz- munda “1.1.4.1.1.6” yarımmaddəsi əlavə edilsin:

1 1 4 1 1 6 Birgə sahibkarlıq fəaliyyətinin uçotunu aparan şəxsin əlavə dəyər vergisi

2.1.6.0“1.1.4.1.2.0” maddəsindən sonra aşağıdakı məzmunda “1.1.4.1.2.1-1.1.4.1.2.3” yarımmaddələri əlavə edilsin:

1 1 4 1 2 1 Hüquqi şəxslər tərəfindən malların idxalına əlavə dəyər vergisi
1 1 4 1 2 2 Büdcə təşkilatları və digər dövlət müəs- sisələri tərəfindən malların idxalına əlavə dəyər vergisi
1 1 4 1 2 3 Fiziki şəxslər tərəfindən malların idxalına əlavə dəyər vergisi

2.1.7. “1.1.4.3.1.5” yarımmaddəsində “Ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslər tərəfindən 6 faiz dərəcə ilə ödənilən sadələşdirilmiş vergi” sözləri “İcbari sığorta müqavilələri üzrə xidmət göstərən sığorta agentləri tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.1.8. “1.1.4.3.2.5” yarımmaddəsində “Ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər tərəfindən 6 faiz dərəcə ilə ödənilən sadələşdirilmiş vergi” sözləri “İcbari sığorta müqavilələri üzrə xidmət göstərən sığorta agentləri tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.1.9. “1.1.4.5.1.6” yarımmaddəsi “1.1.4.5.1.9” yarımmaddə hesab edilsin və aşağıdakı məzmunda “1.1.4.5.1.6-1.1.4.5.1.8” yarımmaddələri əlavə edilsin:

1 1 4 5 1 6 Elektron siqaretlər üçün maye
1 1 4 5 1 7 Alkoqollu energetik içkilər
1 1 4 5 1 8 Alkoqolsuz energetik içkilər

2.1.10. “1.1.4.5.2.6” yarımmaddəsinə “minik avtomobillərinə” sözlərindən sonra “və avtobuslara” sözləri əlavə edilsin;

2.1.11. “1.1.4.5.2.9” yarımmaddəsində “Xəz-dəri məmulatlarına tətbiq olunan aksiz” sözləri “Sair məhsullar” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.1.12. “1.2.0.0.0.0” bölməsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

1 2 0 0 0 0 Sosial ayırmalar
1 2 1 0 0 0 Sosial təminata ayırmalar
1 2 1 1 0 0 İşəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial ayırmalar
1 2 1 1 1 0 Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən işəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna

hesablanan sosial ayırmalar

1 2 1 1 1 1 Hüquqi şəxslər üzrə
1 2 1 1 1 2 Fiziki şəxsləri muzdlu işə cəlb edən sahibkarlıq faəliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üzrə
1 2 1 1 2 0 Hasilatın     pay    bölgüsü    sazişləri     üzrə podratçı təşkilatlarına aid edilən işəgötü-

rənlərin        əməyin       ödənişi       fonduna hesablanan sosial ayırmalar

1 2 1 1 3 0 Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə xarici və yerli subpodratçılara aid edilən işəgötü- rənlərin əməyin ödənişi fonduna hesab-

lanan sosial ayırmalar

1 2 1 1 4 0 Büdcə təşkilatlarına aid edilən işəgötü-

rənlərin əməyin ödənişi fonduna hesab- lanan sosial ayırmalar

1 2 1 1 4 1 Büdcə vəsaitləri üzrə
1 2 1 1 4 2 Büdcədənkənar vəsaitlər üzrə
1 2 1 1 5 0 Dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərə aid edilən işəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial

ayırmalar

1 2 1 1 6 0 Səhmlərinin və ya paylarının 51 və daha artıq faizi birbaşa və ya dolayısilə dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərə aid edilən

işəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial ayırmalar

1 2 1 1 7 0 Beynəlxalq, yerli humanitar və onların təsis etdikləri inkişaf təşkilatlarına aid edilən işəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial ayırmalar
1 2 1 1 8 0 Digər     işəgötürənlərin     əməyin     ödənişi fonduna hesablanan sosial ayırmalar
1 2 1 2 0 0 Muzdla işləyənlərin əməkhaqlarından sosial

ayırmalar

1 2 1 2 1 0 Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektorunda muzdla işləyənlərin əməkhaqlarından sosial ayırmalar
1 2 1 2 1 1 Hüquqi şəxslər üzrə
1 2 1 2 1 2 Fiziki    şəxsləri    muzdlu    işə    cəlb    edən

sahibkarlıq faəliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üzrə

1 2 1 2 2 0 Hasilatın     pay    bölgüsü    sazişləri     üzrə podratçı təşkilatlarda muzdla işləyənlərin

əməkhaqlarından sosial ayırmalar

1 2 1 2 3 0 Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə xarici və yerli subpodratçılarda muzdla işləyən- lərin əməkhaqlarından sosial ayırmalar
1 2 1 2 4 0 Büdcə təşkilatlarında muzdla işləyənlərin əməkhaqlarından sosial ayırmalar
1 2 1 2 4 1 Büdcə vəsaitləri üzrə
1 2 1 2 4 2 Büdcədənkənar vəsaitlər üzrə
1 2 1 2 5 0 Dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərdə muzdla işləyənlərin əməkhaq-

larından sosial ayırmalar

1 2 1 2 6 0 Səhmlərinin və ya paylarının 51 və daha artıq faizi birbaşa və ya dolayısilə dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə muzdla

işləyənlərin əməkhaqlarından sosial ayırmalar

1 2 1 2 7 0 Beynəlxalq, yerli humanitar və onların təsis etdikləri inkişaf təşkilatlarında muzdla işlə- yənlərin əməkhaqlarından sosial ayırmalar
1 2 1 2 8 0 Digər işəgötürənlərdə muzdla işləyənlərin əməkhaqlarından sosial ayırmalar
1 2 1 3 0 0 Muzdla    işləməyənlərin    fərdi   sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə ödənilən sosial ayırmalar
1 2 1 3 1 0 Vəkillər    Kollegiyasının    üzvləri,    sərbəst auditorlar, sərbəst mühasiblər üzrə ödənilən

sosial ayırmalar

1 2 1 3 2 0 Xüsusi notariuslar üzrə ödənilən sosial ayırmalar
1 2 1 3 3 0 Mülki hüquqi xarakterli müqavilələrlə işləyənlər (fərdi sahibkarlar istisna olmaqla) üzrə ödənilən sosial ayırmalar
1 2 1 3 4 0 Ticarət sahəsində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üzrə ödənilən

sosial ayırmalar

1 2 1 3 5 0 Tikinti sahəsində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üzrə ödənilən sosial ayırmalar
1 2 1 3 6 0 Ailə kəndli təsərrüfatları üzrə ödənilən sosial ayırmalar
1 2 1 3 7 0 Mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları istifadə edən fiziki şəxslər (digər sahələrdə işləyib məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəyənlər istisna

olmaqla) üzrə ödənilən sosial ayırmalar

1 2 1 3 8 0 Digər sahələrdə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üzrə ödənilən sosial ayırmalar
1 2 1 4 0 0 Müəlliflik qonorarı ödəyən hüquqi və fiziki şəxslər üzrə ödənilən sosial ayırmalar
1 2 1 5 0 0 Sanatoriya-kurort yollayışlarının dəyərinin qismən ödənişi
1 2 2 0 0 0 Sosial ehtiyaclara digər ayırmalar
1 2 2 1 0 0 Sosial      xidmətlərin       göstərilməsindən

daxilolmalar

1 2 2 2 0 0 Sair sosial transfertlər
1 2 3 0 0 0 İşsizlikdən sığortaya ayırmalar
1 2 3 1 0 0 İşəgötürənlərin əməyin ödənişi fondundan hesablanan işsizlikdən sığorta haqqı
1 2 3 2 0 0 İşləyənlərin əməkhaqlarından hesablanan işsizlikdən sığorta haqqı
1 2 3 3 0 0 “İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş digər gəlirlər
1 2 3 4 0 0 Sosial sığorta haqqında qanunvericiliyin

pozulmasına görə tətbiq edilən maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar

1 2 3 4 1 0 Sosial sığorta haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə tətbiq edilən cərimə- lərdən daxilolmalar
1 2 3 4 2 0 Sosial sığorta haqqının vaxtında ödənil- məməsinə görə faizlərin hesablanma- sından daxilolmalar
1 2 3 5 0 0 İşsizlikdən sığorta haqqında qanunveri-

ciliyin pozulmasına görə tətbiq edilən cərimələrdən daxilolmalar

1 2 3 5 1 0 İşsizlikdən sığorta haqqının vaxtında ödənilməməsinə görə faizlərin hesablan- masından daxilolmalar

2.1.13. “Azərbaycan Respublikasının büdcə gəlirlərinin təsnifatına əlavə” üzrə:

2.1.13.1. 1.1.1.2-ci yarımbəndin birinci abzasında “rezident müəssisələrin mənfəət vergisinə,” sözləri “rezident müəssisələrin mənfəət vergisinə, sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir əldə edən qeyrikommersiya təşkilatlarının mənfəət vergisinə,” sözləri ilə əvəz edilsin, üçüncü-altıncı abzasları müvafiq olaraq dördüncü-yeddinci abzaslar hesab edilsin və aşağıdakı məzmunda üçüncü abzas əlavə edilsin: “Sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir əldə edən qeyrikommersiya təşkilatlarının mənfəət vergisi dedikdə, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq təsis edilən və sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən və ya Azərbaycan Respublikasında idarə edilən qeyri-kommersiya təşkilatlarının mənfəət vergisi nəzərdə tutulur.”;

2.1.13.2. 1.2.1.1-ci və 1.2.1.2-ci yarımbəndlərdə “qanunda” sözü “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.1.13.3. 1.2.1.3-cü yarımbəndə “tərəfindən” sözündən sonra “minimum aylıq əməkhaqqından” sözləri əlavə edilsin;

2.1.13.4. 1.2.1.4-1.2.1.8-ci yarımbəndlər yeni redaksiyada verilsin və aşağıdakı məzmunda 1.2.1.9-cu, 1.2.1.10-cu yarımbəndlər əlavə edilsin:

“1.2.1.4. Mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları istifadə edən fiziki şəxslər və ailə kəndli təsərrüfatları tərəfindən ödənilən sosial ayırmalar – mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları istifadə edən fiziki şəxslərin (digər sahələrdə işləyib məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəyənlər istisna olmaqla) və ailə kəndli təsərrüfatlarının əmək qabiliyyətli (I və II dərəcə əlilliyi olan şəxslər, həmçinin sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar istisna olmaqla, 15 yaşından “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş yaş həddinədək olan şəxslər) ailə üzvlərinin hər biri üçün (alınan əmlak və torpaq payı hesabına şəxsi yardımçı və digər təsərrüfatlar daxil olmaqla) minimum aylıq əməkhaqqından “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş dərəcələrlə ödənilən sosial ayırmalardır.

1.2.1.5. Mülki hüquqi xarakterli müqavilələrlə işləyənlər üzrə ödənilən sosial ayırmalar – mülki hüquqi xarakterli müqavilələrlə işləyənlər üzrə (fərdi sahibkarlar istisna olmaqla) ödəmə mənbəyindən tutulmaqla, “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş dərəcələrlə ödənilən sosial ayırmalardır.

1.2.1.6. Xüsusi notariuslar üzrə ödənilən sosial ayırmalar – xüsusi notariuslar üzrə minimum aylıq əməkhaqqından “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş dərəcələrlə ödənilən sosial ayırmalardır.

1.2.1.7. Vəkillər Kollegiyasının üzvləri, sərbəst auditorlar, sərbəst mühasiblər  üzrə ödənilən sosial ayırmalar – Vəkillər Kollegiyasının üzvlərinin, sərbəst auditorların, sərbəst mühasiblərin gəlirlərindən “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş dərəcələrlə ödənilən sosial ayırmalardır.

1.2.1.8. Müəlliflik qonorarı ödəyən hüquqi və fiziki şəxslər üzrə ödənilən sosial ayırmalar – müəlliflik qonorarı ödəyən hüquqi və fiziki şəxslər üçün ödəmə mənbəyindən tutulmaqla, “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş dərəcələrlə ödənilən sosial ayırmalardır.

1.2.1.9. Sanatoriya-kurort yollayışlarının dəyərinin qismən ödənişi dedikdə, sanatoriya-kurort yollayışlarının satışından əldə edilmiş vəsaitlər nəzərdə tutulur.

1.2.1.10. Digər sahələrdə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üzrə ödənilən sosial ayırmalar dedikdə, yuxarıda qeyd olunanlara istisna olmaqla, digər sosial sığorta ayırmaları başa düşülür.”;

2.1.13.5. aşağıdakı məzmunda 1.2.3.4-1.2.3.8-ci yarımbəndlər əlavə edilsin:

“1.2.3.4. Sosial sığorta haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə tətbiq edilən maliyyə sanksiyalarından daxilomalar dedikdə, “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə hesablanmış məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının azaldılmasına və ya yayındırılmasına görə Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində qeyd edilmiş maliyyə sanksiyalarının tətbiqi nəzərdə tutulur.

1.2.3.5. Sosial sığorta haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə tətbiq edilən cərimələrdən daxilomalar dedikdə, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəzərdə tutulan inzibati xətalara görə tətbiq olunan cərimələrdən daxilolmalar nəzərdə tutulur.

1.2.3.6. Sosial sığorta haqqının vaxtında ödənilməməsinə görə faizlərin hesablanmasından daxilolmalar dedikdə, məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının vaxtında ödənilməməsinə görə Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə hesablanan əlavə faizlər nəzərdə tutulur.

1.2.3.7. İşsizlikdən sığorta haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə tətbiq edilən cərimələrdən daxilolmalar dedikdə, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəzərdə tutulan inzibati xətalara görə tətbiq olunan cərimələrdən daxilolmalar nəzərdə tutulur.

1.2.3.8. İşsizlikdən sığorta haqqının vaxtında ödənilməməsinə görə faizlərin hesablanmasından daxilolmalar dedikdə, işsizlikdən sığorta haqqlarının vaxtında ödənilməməsinə görə Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə hesablanan əlavə faizlər nəzərdə tutulur.”.

  1. Bu Qərarın 1-ci hissəsi dərc edildiyi gündən, 2-ci hissəsi isə “Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli Qərarının 5-ci hissəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada qüvvəyə minir.

 

Faylı yükləyin: Vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə Qərarda dəyişiklik

Azərbaycan Respublikasının
Baş Naziri           Novruz Məmmədov

Mənbə: cabmin.gov.azTELEGRAM KANALIMIZA ÜZV OLUN


Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN.
Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun.
Mühasibat sahəsində ən son iş elanları və xəbərlərini izləmək üçün linkə daxil olaraq qrupumuza üzv olun
Print Friendly, PDF & Email