Əsas vəsaitlər nədir?

Read More9

Oxunma sayı: 4. 537 Müəssisənin fəaliyyəti bu və ya digər şəkildə mühasibat və vergi uçotunda əks olunur. Bu, təkcə gəlir və ya xərclərə deyil, həm də şirkətin əmlakına aiddir. Əsas vəsaitlər bu əmlakın mühüm tərkib hissəsi olmaqla yanaşı, həm də vergi … Oxumağa dava et Əsas vəsaitlər nədir?