Auditorun peşəkar fəaliyyətinin effektivliyi, Auditorun peşəkar fəaliyyəti, vakansiya, auditor, Sahibkarlıq Subyektləri Məcburi AuditPeşəkar fəaliyyət şəraitinin öyrənilməsi, habelə müəyyən işçilərin peşəsində tələb olunan şəxsi keyfiyyətlərin, şəxsi inkişaf səviyyələrinin müəyyənləşdirilməsi, hazırda peşəkar fəaliyyətin səmərəliliyinin artırılması prosesində prioritet hala gəlir. Bu məsələlər gələcək mühasiblərin və auditorların hazırlanması, təlimi və peşəkarlığı məsələlərinin həllində aktuallaşır. Həmçinin iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin inkişafının iqtisadi nəticələrinin artırılması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Araşdırmanın məqsədinə uyğun olaraq tərəfimizdən auditorun peşəkar fəaliyyəti-nin ümumi şərtləri və əsas amilləri öyrənilib. Bununla yanaşı, biz sosial-bioqrafik xüsusiyyətləri şərt kimi nəzərdən keçirirdik ki, bu da auditor-mütəxəssisin təşəkkülünü və inkişafını şərtləndirir. Faktorlar kimi isə idrak və dəyər-motivasiya sahəsinin xüsusiyyətləri, auditorun şəxsi keyfiyyətləri, həmçinin təşkilatda şəxsiyyətlərarası münasibətlərin xüsusiyyətləri öyrənilirdi.

TELEGRAM KANALIMIZA ÜZV OLUN


Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun

Mühasibat sahəsində ən son iş elanları və xəbərlərini izləmək üçün linkə daxil olaraq qrupumuza üzv olun

Print Friendly, PDF & Email