Auditorlar Palatası yeni inkişaf konsepsiyası hazırlayıb

posted in: Audit, Xəbər | 0

Maliyyə Monitorinqi Xidməti, Maliyyə hesabatları, Maliyyə hesabatlarının düzgünlüyü, Auditorlar Palatası, Auditor adı almaq, Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartları, auditor xidmətləri, Auditor xidmətlərinin minimum hədləri, Auditorlar Palatası, auditorların reytinqi, vebinar, Auditorlar Palatası, Kölgə iqtisadiyyatı, seminar-təlim, Auditorlar Palatası,imtahan,Daxili audit fəaliyyətinin təşkili, Auditorlar palatası, Təkliflər Paketi, Kölgə İqtisadiyyatı, Auditorlar Palatası seminar imtahan auditorAuditorlar Palatası 2021-203-cu illəri əhatə edəcək 3-cü inkişaf konsepsiyasını hazırlayıb.

Konsepsiyanın əsas məqsədi gələcəkdə yarana biləcək problemlərin qarşısını almaq üçün konseptual yanaşmanı təmin etməkdir.

Konsepsiyanın əsas istiqamətlərinin reallaşdırılması ölkənin qanunvericilik aktlarına müvafiq dəyişikliklərin edilməsi, zəruri tənzimləyici aktların işlənib hazırlanması və nəşri, kompleks təşkilati, təhsil, maarifləndirmə, informasiya təminatı üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.

Mənbə: report.az


Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *