Auditorun peşəkar fəaliyyətinin effektivliyinin psixoloji amilləri (III hissə)

posted in: Audit, Xəbər | 0

Auditorun peşəkar fəaliyyətinin effektivliyinin psixoloji amilləri (III hissə)

II hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun

Təşkilat rəhbərlərinin əksəriyyəti öz əlində mənfi amillərin və bu amillərin həm özlərinə, həm də bütövlükdə təşkilata təsirinin minimuma endirilməsi mexanizmlərinin idarə edilməsi üçün müəyyən üsullara malikdir. Eyni zamanda, təmizlik işçiləri və ya dalandar öz işlərini yerinə yetirərkən bu səviyyə amillərinin təsirini o qədər də hiss etmirlər. Çünki öz fəaliyyətlərinə görə nə nəzarət-nəzarətedici orqanlar ilə, nə tərəfdaşlarla, nə də rəqiblərlə daimi peşəkar münasibətlərə malik deyillər.

Auditorlar misal gətirilmiş peşələrin nümayəndələrindən daha mürəkkəb vəziyyətdədirlər. Çünki görülən işin xüsusiyyətinə görə bu amillərin təsirindən daim qaça bilməzlər. Lakin eyni zamanda onlar vəziyyətin dəyişməsi üçün bilavasitə öz əllərində alətlərə malik deyillər. Auditorların bu amillərə dolayısı ilə təsiri mümkündür. Lakin onlar öz ardınca böyük əmək, müvəqqəti və emosional xərcləri çəkib aparacaqdır.

Təşkilat səviyyəsinə təşkilatın daxili həyatı ilə birbaşa əlaqəli olan bütün amillər daxildir – bunlar təşkilat daxilindəki rabitə, korporativ mədəniyyət, liderlik tərzi, təşkilatın inkişaf səviyyəsi və əmək motivasiya sistemidir.

İkinci qrup amillər – daxili amillərdir. Auditor peşəsinin tələblərinə cavab verən bir peşənin (psixoloji daxil olmaqla) fərdi keyfiyyətlərinin cəmini izah edərkən, ədəbiyyatda müxtəlif anlayışlardan istifadə olunur: auditor fəaliyyətinə peşəkar yararlılıq, auditorun peşəkar əhəmiyyətli keyfiyyətləri, auditorun fəaliyyəti üçün zəruri olan peşəkar əhəmiyyətli xüsusiyyətlər və s.

Obyektiv olaraq insanın müəyyən potensial xüsusiyyətlərinin məcmusu haqqında danışmaq olar ki, bu da ayrı-ayrı peşəni mənimsəməyə, həmçinin mütəxəssisin səmərəli fəaliyyətini və onun şəxsiyyətinin inkişafını şərtləndirir. Burada insanın peşəkar inkişafının fərdi resursu (PİFR) kimi anlayışa müraciət etmək lazımdır. Hansı ki, elementlərin müəyyən tərkibi və onların qarşılıqlı təsiri ilə psixi xassələr sisteminin modelidir.

Bu sistemin elementləri psixoloji amillərdir. Psixoloji amillərin cəminin auditorun (eləcə də digər mütəxəssislərin) peşəkar fəaliyyətinin səmərəliliyini müəyyənləşdirəcəyi vurğulanmalıdır. Özü də bu amillər diaqnoz edilə bilər və edilməlidir.

Psixoloji amillər, bir çox tədqiqatçıların qeyd etdiyi kimi, işçinin demoqrafik xüsusiyyətləri və ya fərdi qabiliyyətlərinin inkişaf göstəricilərindən fərqli olaraq, bir mütəxəssisin fəaliyyətinin səmərəliliyinin daha etibarlı proqnozlarıdır. Səmərəlilik, həmçinin auditorun əmək funksiyasını yerinə yetirmək imkanı, işçinin müəyyən şəxsi keyfiyyətlərə malik olub-olmamasından asılıdır. Nəticə etibarilə, auditorun peşə fəaliyyətinin səmərəliliyini müəyyənləşdirən şəxsi ilkin şərtlərin aşkara çıxarılması müəyyən bir fəaliyyət növünün həyata keçirilməsində mühüm rol oynayacaqdır


IV hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun


TELEGRAM KANALIMIZA ÜZV OLUN


Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun

Mühasibat sahəsində ən son iş elanları və xəbərlərini izləmək üçün linkə daxil olaraq qrupumuza üzv olun

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *