Əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsindən yaranan artıma amortizasiya hesablanır?

posted in: Xəbər | 0

Əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsindən yaranan artım üçün amortizasiya hesablanır?

Turagentlər vergi güzəştləri Vergi nəzarətiSual: Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin təsisçiləri mülki məcəllənin 90-cı maddəsinə uyğun olararq özlərinə məxsus əmlaklar hesabına və ya cəmiyyətin balansında olan əmlakı yenidən dəyərləndirərək nizamnamə kapitalının artırılmasına yönəldilməsi barədə qərar qəbul edirlər. Bu zaman aşağıda qeyd olunan konkret hallarda vergitutma baxımından mənfəət vergisinin məqsədləri üçün əsas vəsaitlərə amortizasiya hesablanılırmı?

1. Təsisçilərə məxsus əmlak nizamnamə kapitalına qoyulur.

2. Cəmiyyətə məxsus əmlak yenidən dəyərləndirilərək, yenidən dəyərlədirmədən əvvəlki balans dəyəri ilə yenidən dəyərləndirmədən sonrakı məbləğ fərqi nizamnamə kapitalına qoyulur.

Qeyd, Məlumdur ki, müəssisənin dövrü olaraq əsas vəsaitlərinin yenidən dəyərləndirməsi VM-nin 114-cü maddəsinə uyğun olaraq amortizasiya olunan əsas vəsaitlərinin qalıq dəyərinə aid edilmir və müəssisənin kapital ehtiyatlarına aid edilir. Lakin yuxarıda qeyd olunan halda isə yenidən dəyərləndirmədən yaranan fərq nizamnamə fonduna qoyuluş edilir. (qanunvericiliyə uyğun formada) Xahiş edirəm sualıma tam dolğun cavab verəsiniz. Əvvəlcədən öz minnətdarlığımı bildirirəm.

Cavab: Bildiririk ki, əsas vəsaitlərin (vəsaitin) yenidən qiymətləndirilməsindən yaranan artım (yenidən qiymətləndirilmə nəticəsində yaranan müsbət fərq) mənfəət vergisinin vergitutma obyekti deyildir, əsas vəsaitlərin (vəsaitin) yenidən qiymətləndirilməsindən yaranan artım (yenidən qiymətləndirilmə nəticəsində yaranan müsbət fərq) amortizasiya hesablanması məqsədləri üçün əsas vəsaitlərin (vəsaitin) vergi ilinin sonuna qalıq dəyərinə əlavə olunmur və əmlak vergisi məqsədləri üçün müəssisənin əmlakının orta illik qalıq dəyəri müəyyən edilərkən nəzərə alınmır.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 104.5-ci114.6-cı143-cü202.0.1-ci maddələri.

Mənbə: taxes.gov.az


TELEGRAM KANALIMIZA ÜZV OLUN


Mühasibat sahəsində ən son iş elanları və xəbərlərini izləmək üçün linkə daxil olaraq qrupumuza üzv olun.
Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN.
Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun.
Print Friendly, PDF & Email