Hökumət subsidiyaları hesabına əldə olunan qeyri-maddi aktivlər

posted in: Xəbər | 0
Kapital bankda Birbank xidmətini qoş, vaxt sənə işləsin

Əgər qeyri-maddi aktiv Hökumət subsidiyası hesabına əvəzsiz və ya nominal ödənişlə əldə olunarsa, o zaman müəssisə “Hökümət subsidiyalarının uçotu və dövlət yardımı haqqında məlumatların açıqlanması üzrə” 17 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartına uyğun olaraq həm aktivi, həm də qrantı ilkin olaraq ədalətli dəyərlə tanımaq hüququna malikdir.

Müəssisə qeyri-maddi aktivin ədalətli dəyərlə tanınmaması barədə qərar verdikdə, həmin aktiv, müəssisə tərəfindən “Hökümət subsidiyalarının uçotu və dövlət yardımı haqqında məlumatların açıqlanması üzrə” 17 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartının tələblərinə əsasən ilkin olaraq aktivin istifadəsi ilə bağlı hazır vəziyyətə gətirilməsi üçün bilavasitə çəkilən hər hansı məsrəflər daxil olmaqla nominal dəyərlə tanıyır.


Print Friendly, PDF & Email