İcbari şəxsi sığorta üzrə cavabdehlik bu quruma verilib

posted in: Xəbər | 0

Əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta, Sığorta haqqının hissəli ödənişi, Sığorta haqqı,Sığorta hadisəsi hesab edilə bilən halın baş verməsi faktını təsdiq edən sənədinin tarixi 2020-ci il dekabrın 31-dən sonraya aid, dövlət icbari şəxsi sığortası üzrə sığorta ödənişi almaq hüququ olan şəxslərə sığorta ödənişinin həyata keçirilməsini 2022-ci il yanvarın 1-dən etibarən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu təmin edəcək.

Bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən imzalanan “Dövlət icbari şəxsi sığortası sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” dəyişiklik edilməsinə fərmanında qeyd olunur.

Fərmana əsasən, ödənişlər dövlət icbari şəxsi sığortası üzrə Fondda formalaşan sığorta vəsaiti hesabına həyata keçiriləcək. Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti tərəfindən 2022-ci il yanvarın 1-dək həyata keçirilmiş sığorta ödənişləri istisna təşkil edir.

Sığorta hadisəsi hesab edilə bilən halın baş verməsi faktını təsdiq edən sənədin tarixi 2021-ci il yanvarın 1-dən əvvələ aid, dövlət icbari şəxsi sığortası üzrə sığorta ödənişi almaq hüququ olan şəxslərə sığorta ödənişi Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti tərəfindən həyata keçiriləcək.

Bundan əvvəl 2022-ci il yanvarın 1-dək sığortaolunanlara sığorta ödənişlərinin verilməsini şirkət həyata keçirirdi.

Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti sığorta hadisəsi hesab edilə bilən halın baş verməsi faktını təsdiq edən 2020-ci il dekabrın 31-dən sonraya aid sənədlər üzrə həyata keçirdiyi sığorta ödənişləri barədə məlumatları (sığortaolunanın soyadı, adı, atasının adı, FİN-i, sığorta ödənişinin məbləği və verildiyi tarix) bir ay müddətində Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna təqdim etməlidir.

Mənbə: report.az


Print Friendly, PDF & Email