İqtisadiyyat tarixinin mərhələləri

iqtisadiyyat tarixinin mərhələləri,İqtisadiyyat tarixinin dövrləşdirilməsinə, yəni, iqtisadi inkişafın mərhələlərə, pillələrə ayrılmasına dair bir çox yanaşmalar mövcuddur.

Sosialistlər XVIII-XIX əsrlərdə cəmiyyət tarixini bir neçə pilləyə ayırmışdılar:

  • vəhşilik;
  • antik;
  • cəmiyyət;
  • feodalizm;
  • kapitalizm;
  • sənayeləşmə.

Keçidlərə daxil olmaqla yazıya tam şəkildə nəzər yetirə bilərsiniz:

I hissə

II hissə

III hissə


Print Friendly, PDF & Email