“Mənfəət vergisi bəyannaməsinin hazırlanması” kursu

posted in: Xəbər | 0

“Mənfəət vergisi bəyannaməsinin hazırlanması”

Qeydiyyat linki: https://form.cubics.pro/form/

Mənfəət vergisi bəyannaməsi

Kursun adı: “Mənfəət vergisi bəyannaməsinin hazırlanması”

Müddət: 15 saat

Saat: 10:00-12:30

Məbləğ: 250 AZN

Qeydiyyat linki: https://form.cubics.pro/form/

Kursun proqramı:

I dərs. Mənfəət vergisi barədə ümumi məlumat. Gəlirlərin müəyyənləşdirilməsi

 • Mənfəət vergisi haqqında ilkin anlayışlar;
 • Sahibkarlıq subyektinin meyarları (Nazirlər Kabinetinin Qərarı), meyarların təyin edilməsi üsulu;
 • Gəlir və xərclərin uçotu metodunun müəyyən edilməsi;
 • Gəlirlərin müəyyənləşdirilməsi;
 • Malların təqdim edilməsində gəlir;
 • İşlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsindən gəlir;
 • Amortizasiya olunan və olunmayan əsas vəsaitlərin satışından gəlir;
 • Daşınan və daşınmaz əmlakın icarəyə verilməsindən gəlir;
 • Xarici valyutaların manata nisbətən müsbət məzənnə fərqi;
 • Sair gəlirlər;
 • Ümumi gəlirdən çıxılmalar;
 • Xarici valyutaların manata nisbətən məzənnəsinin dəyişməsindən yaranan mənfi fərq;
 • Gəlirlər üzrə azadolmalar və güzəştlər.

II dərs. Mənfəət vergisi baxımından xərclərin müəyyənləşdirilməsi

 • Əməkhaqqı və sosial sığorta haqlarının xərclərin müəyyənləşdirilməsi, muzdlu və qeyri-muzdlu işlə əlaqədar vahid bəyannamə ilə uyğunlaşdırılması;
 • Xammal, material və malların dəyərinin müəyyənləşdirilməsi;
 • İcarə haqqı və qeyri-rezidentlər üzrə nəqliyyat xərclərinin bəyannamədə əks etdirilməsi və ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannamələri ilə uyğunlaşdırılması;
 • Ezamiyyə xərcləri və vergi uçotu baxımından gəlirdən çıxılan xərclərdə əks etdirilməsi.

III dərs. Mənfəət vergisi baxımından xərclərin müəyyənləşdirilməsi (II hissə)

 • Amortizasiya xərclərinin vergi uçotu baxımından hesablanması və ya növbəti illərə keçirilməsi;
 • Təmir xərclərinin vergi uçotu baxımından hesablanması və ya növbəti illərə keçirilməsi;
 • Gəlirdən çıxılan vergilər, bəyannamədə əks etdirilməsi və müvafiq bəyannamələr ilə uyğunlaşdırılması;
 • Ötən illərin zərərinin keçirilməsi;
 • Gəlirdən çıxılmayan xərclərin müəyyənləşdirilməsi.

IV dərs

 • Mənfəət vergisi əlavə 1-in (balansın) doldurulma qaydası;
 • Əsas vəsaitlərin, materialların, digər aktivlərin əks etdirilməsi qaydaları;
 • Mallar və xammal, material xərclərinin müəyyənləşdirilməsi qaydaları;
 • Debitor borcların bəyannamədə əks etdirilməsi;
 • Pul vəsaitlərinin əks etdirilməsi zamanı diqqət edilməli məqamlar;
 • Kapitallaşdırma üçün aktivlərin əks etdirilməsi.

V dərs

 • Mənfəət vergisi əlavə 1-in (balansın) doldurulma qaydası;
 • Öhdəlikləri, bank kreditləri, digər öhdəliklərin əks etdirilmə qaydaları;
 • Nizamnamə kapitalı, hesabat ilinin və əvvəlki illərin bölüşdürülməmiş mənfəətinin əks etdirilməsi;
 • Bank kreditləri və faiz xərclərinin əks etdirilməsi;
 • Alınmış avansların bəyannamədə göstərilməsi və ƏDV bəyannamələri ilə müqayisəsi;
 • Kreditor borclar və digər öhdəliklərin əks etdirilməsi.

VI dərs

 • Mənfəət vergisi bəyannaməsində illik dövriyyə ilə əlaqədar daxil olan kameral məktublar;
 • Mənfəət vergisi bəyannaməsinin ÖMV bəyannaməsi ilə qarşılaşdırması əsasında daxil olan kameral məktublar;
 • Mənfəət vergisi bəyannaməsinin muzdlu və qeyri-muzdlu işlə əlaqədar vergi bəyannaməsi ilə qarşılaşdırması əsasında daxil olan kameral məktublar;
 • Mənfəət vergisi bəyannaməsinə AVİS-dən kənar daxil olan məktublar;
 • Kameral məktublarda əks etdirilən uyğunsuzluqların dəqiqləşdirilməsi;
 • Kameral məktublarda əks etdirilən uyğunsuzluqların əsaslı cavablandırılması.

Təlimçi barədə: Kəmalə Rzayeva

İqtisad Universitetində “Mühasibat uçotu” ixtisası üzrə bakalavr, Bakı Mühəndislik Universitetində “Mühasibat uçotu” ixtisası üzrə magistr təhsili almış və hazırda İqtisad Universitetinin “Mühasibat uçotu” ixtisası üzrə doktorantura təhsili alır.

2004-cü ildən etibarən fəaliyyəti fərqli olan müəssisələrdə mühasibatlıq və vergi sahəsində çalışır. Mühasibat və vergi uçotu sahəsində 15 ildən artıq təcrübəyə malikdir. “Karvan-L” elmi istehsalat şirkəti, “Azinterval” MMC, “Azərtunel” MMC, “As-İnşaat N” MMC kimi müəssisələrdə “Baş mühasib” vəzifəsində çalışmışdır. Hal-hazırda mühasibat uçotu və vergi sahəsində fəaliyyət göstərən “Accounting Az” MMC-də “Baş mütəxəssis” vəzifəsində çalışır.

Kəmalə Rzayeva vergi hesabatlarının hazırlanması, mühasibat uçotu, praktiki mühasibatlıq, 1C mühasibat proqramı, beynəlxalq maliyyə uçotu üzrə təlimlər keçmişdir. Tətbiqi, praktiki mühasibat və vergi uçotu sahəsində çoxillik təcrübəyə malikdir. Peşəkar Mühasib Sertifikatı (PMS) və Beynəlxalq Maliyyə Hesabatlarının Standartları (FR) sertifikatlarına sahibdir.


Əlaqə:


Ünvan: Caspian Plaza


Print Friendly, PDF & Email