Mühasibat uçotu,Mühasibat uçotu – müasir problemlər

Müasir biznesin idarə olunması üçün informasiya texnologiyaları sahəsində müasir nailiyyətlərin tətbiqi idarə olunan proseslər haqqında informasiyanın vaxtında və dolğunluğunun təmin olunmasına imkan yaradır. Proseslərin daha dərindən təhlilinə, modelləşdirilməsinə və onların inkişafının proqnozlaşdırılmasına imkan yaradır.

Mühasibat uçotu informasiya bazası kimi çıxış edir. Bunun əsasında təşkilatın daxili informasiya istifadəçiləri olan rəhbərliyi tərəfindən çox mühüm idarəetmə qərarları qəbul edilir. Dövlət nəzarətedici orqanları, səhmdarlar, investorlar, kreditorlar və s. kimi xarici istifadəçilər tərəfindən müəssisənin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi həyata keçirilir.

Mühasibat uçotunda müasir problemlər (1-ci hissə)

Mühasibat uçotunda müasir problemlər (2-ci hissə)


Print Friendly, PDF & Email