fbpx

Gross və Net əməkhaqqı nədir

posted in: Excel, Məqalə | 4
Read More9

Əməkhaqqı hər kəsi yeni iş axtarışına çıxmağa sövq edən mühərrikdir. İş müsahibəsi zamanı çox vaxt “gross” və “net” sözlərini eşitmək olar. Bu anlayışlar nədir, nəyi ifadə edir, niyə işəgötürənlər daha çox gross əməkhaqqını göstərirlər? Gəlin bunları və daha nələrisə birlikdə … Read More

Böyük Britaniya haqqında maraqlı faktlar

posted in: Məqalə, Xəbər | 0
Read More9

İngilis dilini öyrənənlər üçün Böyük Britaniyanın mədəniyyəti, ənənələri, dəyərləri haqqında daha çox öyrənmək faydalıdır. Bu, orada yaşayan insanları daha yaxşı başa düşməyə kömək edəcəkdir. Siz bu ölkəyə işgüzar səfər üçün və ya turist kimi getməyə hazırlaşırsınız, ola bilsin oxumaq üçün … Read More

Əmək resursları və müəssisə personalı. Əmək prosesi

posted in: Məqalə, Xəbər | 0
Read More9

  Elmi-texniki tərəqqinin təsiri altında ayrı-ayrı peşələrin və istehsal heyətinin peşəkar qruplarının sayında və xüsusi çəkisində dəyişikliklər baş verir. Mühəndis-texniki işçilərin və mütəxəssislərin sayı menecerlərin və texniki icraçıların xüsusi çəkisinin nisbi sabitliyinin artması ilə müqayisədə daha sürətli templərlə artır. Bu … Read More

Auditin əsasları. Auditin məqsəd və vəzifələri. Auditor fəaliyyəti

posted in: Məqalə, Xəbər | 0
Read More9

Audit fəaliyyəti, audit – təşkilatların və fərdi sahibkarların mühasibat uçotu və maliyyə (mühasibat) hesabatlarının müstəqil yoxlanılması üzrə sahibkarlıq fəaliyyətidir. Auditin məqsədi audit olunan şəxslərin maliyyə (mühasibat) hesabatlarının düzgünlüyünü və mühasibat uçotunun aparılması qaydasının qanunvericiliyə uyğunluğunu ifadə etməkdir. Dəqiqlik dedikdə, maliyyə … Read More

Mühasibat uçotunun predmeti, metodu, mahiyyəti və məqsədi

Read More9

Mühasibat uçotunun predmeti və metodu, onun mahiyyətini haqqında biliklər yalnız mühasibat nəzəriyyəsinin əsasları baxımından deyil, həm də praktik tətbiq baxımından da əhəmiyyətlidir. Uçotun nəzəriyyəsi və praktikası: tamın iki tərkib hissəsi Yəqin ki, bunu tez-tez eşitmisiniz: “Bu bir nəzəriyyədir, təcrübəyə aidiyyəti … Read More

İkili yazılış, debet – kredit hesablar nədir?

Read More9

Debet, kredit anlayışları mühasibatlıqda necə tətbiq olunur? Uçot hesablarında ikitərəfli qeydlərin tətbiqi hansı zərurətdən meydana çıxıb? Hansı alimlər mühasibat uçotunda qeydlərin sistemləşdirilməsində əhəmiyyətli rol oynayıb? İkili yazılış metodunun zəruriliyi Aktiv və passivlər, onların tarazlığı haqqında danışarkən, müəssisədə baş verən təsərrüfat … Read More

Aktivlər nədir, necə təsnif olunur?

posted in: Məqalə, Xəbər | 0
Read More9

“Aktiv” nə deməkdir? Əgər mühasibat uçotuna mühasibin gözü ilə baxsaq, deyə bilərik ki, aktivlər şirkətin mülkiyyətidir, onun sahib olduğu və sahib olduqlarının köməyi ilə qazandıqlarıdır, məsələn: bank hesablarında, kassada olan pul vəsaitləri; anbardakı mallar; əsas vəsaitlər (məsələn, daşınmaz əmlak, avadanlıqlar); … Read More

Mühasibat uçotunun inkişaf mərhələləri

posted in: muhasibat, Məqalə | 0
Read More9

Mühasibat uçotu insan sivilizasiyası ilə bərabər təxminən 6000 il əvvəl yaranıb. İnsanın təsərrüfat fəaliyyəti ehtiyacları uçotun inkişafını zəruri etdi. Bu isə sivilizasiyanın, xüsusilə də onun yazı və hesab kimi hissələrinin inkişafını sürətləndirdi. İbtidai icmada ictimai istehsalın məhdud formaları əsas təsərrüfat … Read More

Azərbaycanda mühasibatın elm kimi inkişafı

posted in: Məqalə, Xəbər | 0
Read More9

Uçot nə vaxt yaranıb? Müasir dövrdə iqtisadiyyatın inkişafı mühasibat uçotunun nəzəri və praktik istifadəsinin formasını dəyişir. Mühasibatın tarixi və onun inkişafının öyrənilməsi mütəxəssislər tərəfindən təsərrüfat həyatında baş verən halların obyektiv qiymətləndirilməsinə və elmi proqnozlaşdırma texnikasının mənimsənilməsinə geniş şərait yaradır. Tarixə … Read More

1 2 3 4 70
error: Content is protected !!