fbpx

Rəqəmsal tipli iqtisadiyyatın mahiyyəti

posted in: Məqalə | 0
Read More9

Rəqəmsal tipli iqtisadiyyat İnformasiya cəmiyyətinin rəqəmsal iqtisadiyyatının inkişafı tendensiyaları və problemləri 1960-cı illərdə dünyanı bürümüş və bu günə qədər də davam edən rəqəmsal inqilab, rəqəmsal iqtisadiyyata keçidin və informasiya cəmiyyətinin formalaşmasının bünövrəsinə çevrilib. Birinci mərhələdə, rəqəmsal inqilabın ortaya çıxmasının başlanğıcında, … Read More

Pulların təbiəti

posted in: Məqalə | 0
Read More9

Qədimdə hələ pul mövcud olmadığı dövrdə cəmiyyət “mal-əmtəə” formulu ilə baş verən mübadilə yolu ilə fəaliyyət göstərmiş və qarşılıqlı əlaqə yaratmışdı. Tədricən, bu mübadilənin özü inkişaf etdikcə, cəmiyyətin bütün qruplarına çatdırılacaq ümumi ekvivalentdə əmtəə-vasitəçiyə tələbat yarandı. Müxtəlif xalqlarda bu cür … Read More

Şirkətlərə mühasibat konsaltinqi nəyə lazımdır?

posted in: Məqalə | 0
Read More9

Şirkətlərə mühasibat konsaltinqi nəyə lazımdır? Şirkətlərin işində bəzən elə hallar yaranır ki, ştat mühasibinin səlahiyyəti məsələnin həlli üçün kifayət etmir, autsorsinqə müraciət etmək isə qeyri-rentabelli  hesab olunur və məqsədəuyğun deyildir. Belə hallarda mühasibat konsaltinqi köməyə çatır. Bu xidmət nədən ötrüdür, … Read More

Ən çox tələb olunan biznes: 9 ən yaxşı ideya

posted in: Məqalə | 0
Read More9

Biznesin tələbatını müəyyənləşdirən ən çox tələb olunan biznes-amillər + 9 ideya. Dürüst olaq – demək olar ki, hər bir insan bütün ömrü boyu başqası üçün işləmək istəmir və sonra gözəl bir məqamda öz biznesinə başlamaq vaxtının çatdığını dərk edir. Ancaq, … Read More

Rusiyada mühasib peşəsi

posted in: muhasibat, Məqalə | 0
Read More9

Rusiyada mühasib peşəsi Hazırda mühasibatlıq peşəsinin prestiji kəskin şəkildə artıb və bu, əmək bazarında yüksək ixtisaslı mühasiblərin davamlı əmək məhsuldarlığından və bununla əlaqədar uçot kadrlarının hazırlanmasının həyata keçirildiyi təhsil müəssisələrinin, xüsusi kursların sayının artmasından xəbər verir. Yeni kommersiya və qeyri-kommersiya … Read More

Kreditlər. Kreditlərin növləri

posted in: Məqalə | 0
Read More9

Kreditlər. Kreditlərin növləri Kredit (latın dilində “kredo”) etibar mənasını verir ki, bu da bir tərəfin resursları digər tərəfə verməsinə imkan yaradır. Bu zaman ikinci tərəf resursları birinci tərəfə dərhal qaytarmır (beləliklə, borc generasiya edir). Bunun əvəzində verilmiş ehtiyatları (və ya … Read More

Məsafədən məhsuldar işləməyə əngəl olan əsas maneələr nədir?

posted in: Məqalə, Xəbər | 0
Read More9

Məsafədən məhsuldar işləməyə mane olan əsas maneələr bunlardır: böyük həcmdə tapşırıqlar, elektron məktublar və xəbərlərin, eləcə də görüşlər və zənglərin çoxluğu. Ekspertlər müəyyən ediblər ki, məsafədən istifadəyə keçidlə əlaqədar şirkət əməkdaşları işin özünə deyil, bilavasitə informasiya, müşavirə və proseslərin əlaqələndirilməsi … Read More

Müasir mühasibat uçotunun 5 mühüm prinsipi

Read More9

Müasir mühasibat uçotu Gəlir prinsipi Bu prinsip mühasiblərin əməliyyatı kitablarda gəlir kimi yaza biləcəyi anı müəyyənləşdirir. Gəlir prinsipi, istənilən bir müəssisə üçün gəlirin satış nöqtəsində əldə edildiyini və qeyd olunduğunu bildirir. Bu, o deməkdir ki, gəlir satıcının sövdələşmə üçün nağd … Read More

İnsan və iqtisadiyyat

posted in: iqtisadiyyat, Məqalə | 0
Read More9

İnsan və iqtisadiyyat Hər bir elmin öz tədqiqat mövzusu var. İqtisadiyyatda belə bir mövzu insanların iqtisadi davranışıdır ki, ondan da aşağıdakı suallar ortaya çıxır. İqtisadi nəzəriyyə həyat fəaliyyətinin hansı tərəflərinin öyrənilməsi ilə məşğul olur? Həmçinin insan iqtisadi nöqteyi-nəzərdən nəyi özündə … Read More

1 2 3 4 58
error: Content is protected !!