fbpx

Dünyanın müxtəlif ölkələrində qeyri-adi vergi və yığımlar

posted in: Məqalə, Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Bütün dövrlərdə və dünyanın müxtəlif ölkələrində vergilər kəskin mübahisələrə səbəb olub və yerli sakinlərin daimi narazılığına gətirib çıxarıb. Əksər qərb ölkələrində vergi sistemləri öz kökü ilə XV-XVII-ci əsrlərə gedib çıxsa da, ilk vergi yığımları daha əvvəllər tətbiq edilib. Bu müddət … Read More

Gələcəkdə mühasib peşəsinin hansı perspektivləri var?

posted in: muhasibat, Məqalə | 0
Read More9

Mühasib peşəsi səriştələrin daim artırılmasını, qanunvericilikdəki yenilikləri izləməyi, bilik və bacarıqları yüksəltməyi zəruri edən intellektual və məsuliyyətli bir ixtisasdır. Təşkilati-hüquqi formasından və ölçüsündən asılı olmayaraq heç bir müəssisə mühasibat uçotu aparılmadan keçinə bilməz. Buna görə də, xüsusi diplomu və təcrübəsi … Read More

Təbii inhisarçılığın tənzimlənməsi

posted in: Məqalə | 0
Read More9

Tənzimləyici orqanların fəaliyyəti, ilk növbədə, təbii inhisar məhsulunun qiymətinin müəyyən edilməsinə yönəlib. İstehsalçı, məhsulun həcmini Q1-ə bərabər istehsal edərək və P1 qiyməti ilə sataraq MR = LMC (Q1) mənfəətini maksimum dərəcədə artırır. Mənfəət eyni zamanda SR1AB sahəsinə bərabərdir. Lakin, bu … Read More

Franklin piramidası və məqsədlər ağacı

posted in: Məqalə | 0
Read More9

Benjamin Franklin məşhur bir şəxsiyyət olub. Həyatı boyunca o, görkəmli bir alim, ixtiraçı, siyasətçi və iş adamı olub. Onun portreti yüz dollarlıq əskinasın üzərini bəzəyir. Franklinin həyatı adi mühitdən necə çıxmağın mümkünlüyünə və inanılmaz zirvələrə çatmağın parlaq nümunəsidir. Burada iş … Read More

İqtisadiyyat tarixinin mərhələləri

posted in: iqtisadiyyat, Məqalə | 0
Read More9

İqtisadiyyat tarixinin mərhələləri İqtisadiyyat tarixinin dövrləşdirilməsinə, yəni, iqtisadi inkişafın mərhələlərə, pillələrə ayrılmasına dair bir çox yanaşmalar mövcuddur. Sosialistlər XVIII-XIX əsrlərdə cəmiyyət tarixini bir neçə pilləyə ayırmışdılar: vəhşilik; antik; cəmiyyət; feodalizm; kapitalizm; sənayeləşmə. Keçidlərə daxil olmaqla yazıya tam şəkildə nəzər yetirə … Read More

Rəqəmsal iqtisadiyyat mühasibat uçotunda

posted in: muhasibat, Məqalə | 0
Read More9

Bu gün sistemlərin avtomatlaşdırılması və modernləşdirilməsi tendensiyasını görməməzlikdən gəlmək mümkün deyil. Bu, mühasibat uçotuna da təsir edib – bütün təşkilatların həmin prosesin avtomatlaşdırılmasına ehtiyacı var. Daim itirilən böyük həcmli əsas kitabların cildləri, sonsuz hesablar və hesab-fakturalar artıq keçmişdə qalıb. Hazırda … Read More

Mühasibat uçotunun təhlili və auditi arasında fərq varmı?

posted in: Audit, muhasibat, Məqalə | 0
Read More9

Mühasibat uçotunun təhlili və auditi  Mühasibat və vergi uçotunun keyfiyyəti daim nəzarət altında olmalıdır. Ancaq yalnız daxili nəzarət yetərli ola bilməz. Mühasibat uçotunun vəziyyətinin ekspert qiymətləndirilməsinin əldə edilməsinin bir neçə yolu var. Hər şeydən əvvəl, iki profil xidmətini qeyd etmək … Read More

Maliyyə və mühasibat uçotu ixtisası üzrə xaricdə təhsil

Read More9

Məlum olduğu kimi, hazırda xarici ölkələrdə müxtəlif ixtisaslar üzrə təhsil almaq mümkündür. Bəs maliyyə, xüsusilə də mühasibatlıq üzrə dünyada ən yaxşı təhsil müəssisələri hansılardır? Bu sahədə ən yaxşı təhsil verən on universitet barədə məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Keçidlərə daxil olmaqla yazıya … Read More

1 2 3 4 63
error: Content is protected !!
vergi kursları, mühasibat kursları, bəyannamələrin hazırlanması, Hesabatların Hazırlanması,