fbpx

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (17-ci hissə)

posted in: Xəbər | 0

Mühasibat uçotu ilə bağlı ifadələr (17-ci hissə)

16-сı hissəni oxumaq üçün keçidə daxil olun


Yaxşı bir nəzəriyyənin mühasibat uçotunun düzgün aparılmasına zəmanət verdiyini iddia etmək, yaxşı tərtib edilmiş cinayət məcəlləsinin cəmiyyəti cinayətkarlıqdan xilas edə biləcəyini iddia etmək qədər, düzgün olmazdı.

A.İ. Qulyayev

Hal-hazırda, mühasibatlıq təkmilləşdirilmiş praktikaya nisbətən daha düzgün bir nəzəriyyənin daha da inkişaf etdirilməsinə ehtiyac duyur.

Q.R. Qatfeld

Göründüyü kimi, insanlar və mühasibat işçiləri hələ də XIX əsrin son illərində tədricən formalaşan mühasibat uçotu nəzəriyyəsinin artıq bitmiş bir elm olduğunu və ciddi şəkildə inkişaf etməməsinin təsiri altında qalırlar; mühasibat uçotu praktikasının inkişafı əsasən hüquqi-normativ sənədlərin təsiri altında həyata keçirilir.

D. Spasov

Nəzəriyyəsiz keçinmək istəyi insanın öz sözlərində və əməllərində özünə hesabat vermək vəzifəsindən azad olmaq iddiasında son dərəcə təkəbbürlü ifadə olunur.

P. Kollard

İşgüzar dilin əsasını həmişə və hər yerdə mühasibat uçotu sistemində formalaşan məlumatlar təşkil edirdi.

A.N. Xorin

Sözlərin mənaları aydın şəkildə fərqləndirildikdə elm başlayır. Sözlər mövcud lüğətdən seçilə bilər və ya yeni sözlər yaradıla bilər. Lakin onların hamısı tətbiq olunduğu elm bölməsi çərçivəsində anlaşılmazlıq və qeyri-müəyyənliyi istisna edən yeni bir tərif almalıdırlar.

A.Brillyuen

Aydınlıq üçün dil aydın olmalı, müəyyən terminologiyaya söykənməlidir və bu terminologiyanın olmaması mühasibatlığın əsas çatışmazlıqdır.

Q.R. Qatfeld

Başqa xalqlarla maliyyə münasibətlərində biz mühasibatlıq dilində danışmalıyıq. Dil müxtəlifliyi mütləq şəkildə beynəlxalq anlaşılmazlığa, qorxuya və nifrətə gətirib çıxarır. Mühasibatlıq dilinin aydın və səlis olması çox mühümdür. Beləliklə, bu, beynəlxalq qarşılıqlı anlaşma və etimadın inkişafı işinə töhfə olacaqdır. Yaxşı olardı ki, biz hamımız birgə səylərimizlə elmi araşdırmalarımızın köməyi ilə dünya mühasibat elmi birliyi əsasında aparılacağı günün gəlişini yaxınlaşdıraq.

E.B. Uilkoks

Əgər mühasibatlığın müəssisənin güzgüsü olduğunu deyirlərsə, bu o demək deyil ki, (hətta mühasibat uçotunun ən yaxşı quruluşu olsa belə) bu güzgüdə hər bir müəssisənin iqtisadi cəhətdən işlənməmiş formada mühasibat rəqəmlərinin sıralarına malik olan hər bir şəxs ətraflı əks oluna bilər. Bu rəqəmlər aydın olsun deyə, onlar qabaqcadan hər kəsə aydın olan digər dilə “tərcümə” olunmalıdır.

V.K. Mnyux


18-сi hissəni oxumaq üçün keçidə daxil olunPrint Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!