Mühasibat uçotunun təhlili və auditi 

mühasibat uçotu, Mühasibat uçotunun təhlili, Mühasibat uçotunun auditi,

Mühasibat və vergi uçotunun keyfiyyəti daim nəzarət altında olmalıdır. Ancaq yalnız daxili nəzarət yetərli ola bilməz. Mühasibat uçotunun vəziyyətinin ekspert qiymətləndirilməsinin əldə edilməsinin bir neçə yolu var. Hər şeydən əvvəl, iki profil xidmətini qeyd etmək lazımdır: müəssisənin mühasibatlığının təhlili və audit. Onları çox vaxt bir-birindən fərqləndirmirlər.

Əslində mühasibat uçotunun təhlili və auditi arasında əhəmiyyətli fərqlər vardır. Onlar eyni məqsədi daşıyırlar: ümumi və ya ayrı-ayrı sektorlarda mühasibat səhvlərinin müəyyən edilməsi. Yoxlamanın dərinliyi və miqyası isə fərqlidir. Bu və ya digər xidmətin sifarişinin nə vaxt sərfəli olduğunu müəyyən etmək üçün təhlili və yoxlamanı daha ətraflı nəzərdən keçirək.
Keçidlərə daxil olmaqla məqaləyə tam şəkildə nəzər yetirə bilərsiniz:

I hissə

II hissə

III hissə


Print Friendly, PDF & Email