Qeyri-rezident fiziki şəxsin gəlirləri hansı halda mənfəət vergisinə cəlb olunur?

posted in: Xəbər | 0

Fiziki şəxs olmayan hər hansı xarici şəxs birgə sahibkarlıq fəaliyyəti həyata keçirdikdə onun hansı vergi öhdəlikləri yaranır?

Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, Vergi Məcəlləsinin 103.2-ci maddəsinə əsasən, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-rezident şəxs fiziki şəxs statusunda fəaliyyət göstərmədikdə vergi orqanı həmin şəxsə hüquqi şəxs kimi yanaşır və onun gəlirləri mənfəət vergisinə cəlb olunur.

Lakin həmin qeyri-rezident Azərbaycandakı fəaliyyətinin birgə sahibkarlıq fəaliyyəti çərçivəsində həyata keçirildiyini sübuta yetirdikdə bu zaman birgə sahibkarlıq fəaliyyətinin iştirakçılarının vergi öhdəliyinin müəyyən olunması Vergi Məcəlləsinin 137-ci maddəsinin müddəaları əsas götürülməklə aparılır.
Əsas: Vergi Məcəlləsinin 103.2-ci və 137-ci maddələri.

Mənbə: vergiler.az


Fiziki şəxslərin faizlərdən əldə etdiyi hansı gəlirlər vergidən azaddır?


Print Friendly, PDF & Email