Rezident müəssisə üçün vergitutma obyekti nədir?

posted in: Xəbər | 0

Amortizasiya ayırmaları, Amortizasiya ayırmalarının gəlirdən çıxılması, Nəzarət-kassa çeki maliyyə sanksiyası, idxal malları, mənfəət vergisi bəyannaməsi, Gəlirdən çıxılmayan xərclər, ƏDV ödəyicisi, Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi, Vergi bəyannamələri, Vergi bəyannamələrinin təqdim olunması, vergi öhdəliyi, Təsisçi, vergi öhdəliyi, kağız formada olan alış aktları, Malların alış aktı, Nağdsız hesablaşmalar, Vergi qanunvericiliyinin pozulması, Malların alış dəyərini hesablamaq, Malların alış dəyəri, yeni Vergi Məcəlləsi, Elektron qaimə düzəliş, güzəştli vergi tutulan ölkə, ofşor ölkə, ofşor zona, maliyyə hesabatının təqdimi, Cari vergi ödəyiciləri, vergi ödəyiciləri üçün güzəştlər,Mövzuya Dövlət Vergi Xidməti aydınlıq gətirib. Xidmətdən bildirilib ki, rezident müəssisənin vergitutma obyekti onun mənfəətidir.

Vergi ödəyicisinin bütün gəlirləri, o cümlədən onun Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda daimi nümayəndəlikləri vasitəsilə əldə etdiyi gəlirləri, Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda əldə etdiyi dividend, faiz, royalti (vergidən azad edilən gəlirdən başqa) ilə Vergi Məcəlləsinin X fəslində göstərilən, gəlirdən çıxılan xərc (vergidən azad edilən gəlirlər üzrə çəkilən xərclərdən başqa) arasındakı fərq mənfəətdir.

Yuxarıda qeyd olunan məsələlər Vergi Məcəlləsinin 104-cü maddəsi ilə tənzimlənir.

Mənbə: vergiler.az


Vergi ödəyicisi fəaliyyət növünü dəyişdirməklə bağlı nə etməlidir?


Print Friendly, PDF & Email