fbpx

Bəzi yanacaq növləri üçün aksiz vergisində dəyişiklik edildi

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİ Q Ə R A R № 74 Bakı şəhəri, 2 mart 2018-ci il “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksiz vergisinə cəlb olunan malların aksiz dərəcələrinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 19 yanvar tarixli … Read More

Aksiz vergisi – vergi ödəməkdən azad edilmə

posted in: Vergi | 0
Read More9

Fiziki şəxsin fərdi istehlakı üçün 3 litr alkoqollu içkinin və 600 ədəd siqaretin, 20 qram qızılın, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarının, emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş 0,5 karat almazın idxalı; Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının aktivlərində yerləşdirilmək … Read More

Bəzi benzin növləri üçün aksiz dərəcəsi artırılıb

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycan ərazisinə gətirilən aksiz vergisinə cəlb olunan mühərrik benzin növlərinə tətbiq ediləcək yeni aksiz dərəcələri açıqlanıb. Bu, Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksiz vergisinə cəlb olunan malların aksiz dərəcələrinin təsdiq edilməsi haqqında” qərarında etdiyi dəyişiklikdə əksini tapıb. Dekabrın 21-də dərc … Read More

Aksizli malların üzərində vergi nəzarəti

posted in: Vergi | 0
Read More9

Aksizli malların üzərində vergi nəzarəti Vergi orqanları aksizli malların markalanmasına nəzarəti ödəyicilərin müvafiq binalarında nəzarət postları, ölçü cihazları, plomblar qurmaqla və digər tədbirlər görməklə həyata keçirir. Plombların vurulması və açılması arasındakı müddətdə nəzarət-ölçü cihazlarının göstəricilərində dəyişikliklərin edilməsinə, texnoloji avadanlıqlardakı plombların … Read More

Aksiz vergisinin vergitutma obyekti

posted in: Vergi | 0
Read More9

Aksiz bir neçə mərhələdə ödənilə bilər. Məsələn, əgər vergi ödəyicisi hər hansı bir aksizli malı digər aksizli malların istehsalında xammal və material olaraq istifadə etmək üçün əldə etmişsə, Vergi Məcəlləsinə əsasən o, aksizi həm xammal və materialı alarkən, həm də … Read More

Aksiz vergisinin ödəyiciləri kimlərdir?

posted in: Vergi | 0
Read More9

Vergi ödəyiciləri kimlərdir? Azərbaycan Respublikasında aksizli malların istehsalçıları; Azərbaycan Respublikasına aksizli malların idxalçıları; Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda bilavasitə özü və ya podratçı vasitəsilə aksizli malları istehsal edən və istehsal etdiyi yerdə vergi ödəyicisi kimi uçotda olmayan Azərbaycan Respublikasının rezidentləri; Aksizli … Read More

Aksiz vergisi və aksizli mallar anlayışı

posted in: Vergi | 0
Read More9

Aksiz və aksizli mallar anlayışı Aksiz – aksizli malların satış qiymətinə daxil edilən dolayı (istehlak) vergi növüdür. Azərbaycan Respublikasında aksizli mallara aşağıdakılar aid edilir: içməli spirt, pivə və spirtli içkilərin bütün növləri; tütün məmulatları; neft məhsulları; minik avtomobilləri (xüsusi nişan … Read More

Dərəcəsi artırılan aksiz mallarının siyahısı

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Nazirlər Kabineti “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksiz vergisinə cəlb olunan malların aksiz dərəcələrinin təsdiq edilməsi haqqında” 19 yanvar 2001-ci il tarixli qərarında dəyişiklik edib. Dəyişikliyə əsasən ölkəyə idxal olunan əksər aksizli mallar üçün vergilər artırılıb. Qərar 2018-ci il yanvarın 20-də qüvvəyə … Read More

Əlavə dəyər vergisi (ƏDV) nədir?

posted in: Uncategorized | 1
Read More9

Əlavə dəyər vergisi – vergi tutulan dövriyyədən hesablanan verginin məbləği ilə verilən elektron vergi hesab-fakturalara və ya idxalda ƏDV-nin ödənildiyini göstərən sənədlərə müvafiq surətdə əvəzləşdirilməli olan verginin məbləği arasındakı fərqdir. 1992-ci ildən Azərbaycan Respublikasında tətbiq olunan əlavə dəyər vergisi (ƏDV) dolayı … Read More

1 2 3
error: Content is protected !!
kargüzarlıq,kurs, muhasibat, Mühasibat kargüzarlığı kursları