fbpx

Exceldə bu həftə və keçən həftənin satışlarının müqayisəsi

posted in: Excel, Xəbər | 0
Read More9

Exceldə bu həftə və keçən həftəki satışların hesablanması. DAX-ın (Data Analysis Expressions – Power Pivot, Power BI və SQL Server Analysis Services (SSAS) tabular modellərinin formul və sorğu dilidir, öncədən müəyyən edilmiş hazır formullardır (funksiyalar)) ən ciddi xüsusiyyətlərindən biri zamana … Read More

Exceldə keçən ayın satışlarının hesablanması – PREVIOUSMONTH (DAX)

posted in: Excel, Xəbər | 0
Read More9

Exceldə keçən ayın satışlarının hesablanması – PREVIOUSMONTH (DAX) Bir əvvəlki mövzuda, bu ayın satışları ilə keçən il eyni ayın satışlarını hesablayıb, ikisi arasındakı fərqləri analiz etmişdik (Daha ətraflı – (İndiki dövr ilə keçən il eyni dövr arasındakı satışların müqayisəsi – SAMEPERIODLASTYEAR … Read More

error: Content is protected !!