Təhsil işçilərinin əməyinin yeni ödəniş dərəcələri müəyyənləşib

posted in: Xəbər | 0
Kapital bankda Birbank xidmətini qoş, vaxt sənə işləsin

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Kollegiyası “Təhsil sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası”nı təsdiqləyib.

Qərar dekabrın 29-da qüvvəyə minib.

Təhsil sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin yeni Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçasının təsdiqlənməsi ilə əlaqədar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Kollegiyasının “Təhsil sahəsi işçilərinin qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçasının (hissə 75) təsdiq edilməsi haqqında” qərarı ləğv edilib. Yeni Kitabçada təhsil sahəsi işçilərinin tarif-ixtisas xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilərkən “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” qanunlar ilə müəyyən edilmiş dövlət siyasətinin əsas prinsipləri, məqsədləri və təhsilin səviyyələri, universitetlərdə təhsilverənlərin və təhsilalanların elmi tədqiqat prosesinə fəal cəlb edilməsi yolu ilə elm və təhsilin inteqrasiyası, Azərbaycan prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasından irəli gələn müasir təhsil sisteminin formalaşdırılması üzrə hədəflər, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda nəzərdə tutulan səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun yaradılması, innovativ təlim metodları və texnologiyaları vasitəsilə təhsilin məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən təhsilverənin formalaşdırılması, nəticələrə görə cavabdeh, şəffaf və səmərəli tənzimləmə mexanizmlərinə malik, dövlət-ictimai xarakterli və dövlət-biznes partnyorluğuna əsaslanan təhsildə yeni idarəetmə sisteminin formalaşdırılması, müasir tələblərə cavab verən və ömür boyu təhsili təmin edən təhsil infrastrukturunun yaradılması, təhsilin dayanıqlı və müxtəlif mənbələrdən istifadə olunmaqla yeni maliyyələşdirmə mexanizminin yaradılması, dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi istiqamətlərində aparılan islahatlar nəzərə alınıb.

Mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq təhsil müəssisələrində (dövlət sifarişi ilə kadr hazırlığı aparılan dövlət ali təhsil müəssisələri istisna olmaqla) vəzifələrinin (rəhbərlər, mütəxəssislər) əməyinin ödəniş dərəcələri bu Kitabçaya uyğun olaraq müəyyən edilir. Dövlət sifarişi ilə kadr hazırlığı aparılan dövlət ali təhsil müəssisələrində bu Kitabçada nəzərədə tutulmuş müvafiq vəzifələrdə çalışan işçilərin vəzifə maaşları həmin vəzifələr üzrə təhsilə, elmi dərəcəyə, elmi ada, staja və müvafiq sahədə iş təcrübəsinə qoyulan ixtisas tələbləri nəzərə alınmaqla minimum əmək haqqından az olmamaqla ali təhsil müəssisələri tərəfindən sərbəst müəyyənləşdirilir. Kitabça təhsil sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrində çalışan işçilərin əmək funksiyalarının və əməyinin ödəniş dərəcələrinin müəyyən edilməsində, onların hüquq və vəzifələrini əks etdirən vəzifə təlimatlarının işlənilməsində, peşəkarlıq səviyyəsindən asılı olaraq onların işə qəbulu və vəzifədə irəli çəkilməsi və məşğulluğunun səmərəli təmin edilməsində, attestasiyasının keçirilməsində və əmək müqavilələrinin (kontraktlarının) bağlanılmasında əsas normativ hüquqi akt olaraq tətbiq edilir. Kitabça tətbiq edilərkən xarici ölkədə təhsil almış mütəxəssislərə xarici ölkədə verilmiş təhsil sənədinin (o cümlədən, elmi dərəcəyə görə) nostrifikasiya və ya təkrar attestasiya edilərək Azərbaycanda verilən təhsil sənədinə bərabər tutulması əməyin ödəniş dərəcəsi müəyyənləşdirilərkən nəzərə alınır.

Təhsil sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin adı və əməyinin ödəniş dərəcələri diapazonu

Sıra

№-si

Vəzifələrin adları

Ödəniş dərəcələrinin
diapazonu

1

2

3

I.  Təhsil İnstitutu

Rəhbərlər

1.

Direktor

19

2.

Direktor müavini

3.

Mərkəzin direktoru

18

4.

Katibliyin rəhbəri

17

5.

Şöbə müdiri

16-17

6.

Baş mütəxəssis

16

Mütəxəssislər

7.

Böyük elmi məsləhətçi

17

8.

Aparıcı mütəxəssis

14

9.

Mütəxəssis

12

10.

Direktorun köməkçisi

11

11.

Baş laborant

9

12.

Böyük operator

8

II.    Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu

Rəhbərlər

1.

Direktor

18

2.

Direktor müavini

3.

Mərkəzin müdiri

15

4.

Mərkəzin müdir müavini

5.

Şöbə müdiri

14

6.

Baş hüquqşünas

13

7.

Baş mütəxəssis

13

Mütəxəssislər

8.

Mütəxəssis

12

9.

Direktorun köməkçisi

11

III. Təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının tabeliyində olan məktəbdənkənar təhsil müəssisələri

Rəhbərlər

1.

Direktor

15

2.

Direktor müavini

 –

3.

Şöbə (bölmə, kabinet və laboratoriya) müdiri

13-14

Mütəxəssislər

4.

Metodist

11-14

IV. Ali təhsil müəssisələri

Rəhbərlər

1.

Rektor

17-19

2.

Ali təhsil müəssisəsi filialının direktoru

16-17

3.

Tədris məsələləri üzrə prorektor

16-18

4.

Elm və innovasiya məsələləri üzrə prorektor

16-17

5.

Sosial məsələlər və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə prorektor

16-17

6.

Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor

15-16

7.

Filial direktorunun müavini

 –

8.

Fakültə dekanı

9.

Fakültə dekanının müavini

 –

10.

Kafedra müdiri

 –

11.

Professor

16-18

12.

Dosent

14-16

13.

Baş müəllim

13-14

14.

Tədris şöbəsinin müdiri

12-14

15.

Keyfiyyətin təminatı şöbəsinin müdiri

12-14

16.

Qeydiyyat şöbəsinin müdiri

12-14

17.

Monitorinq və qiymətləndirmə şöbəsinin müdiri

12-14

18.

Təcrübə və məzunlarla iş şöbəsinin müdiri

12-14

19.

Hüquq şöbəsinin müdiri

14

20.

Kadrlar şöbəsinin müdiri

11-13

21.

Tədris laboratoriyasının (emalatxanasının) müdiri

11-12

22.

Tələbə şəhərciyinin direktoru; poliklinikanın direktoru; texnoparkın direktoru; qarajın direktoru və s. tabelikdə olan digər qurumların rəhbərləri

10-12

Mütəxəssislər

23.

Rektorun məsləhətçisi

14

24.

Müəllim (assistent)

12-13

25.

Tyutor

11-13

26.

Rektorun köməkçisi

9

27.

Laborant (böyük laborant da daxil olmaqla)

5-9

28.

Arxiv müdiri

7-8

29.

Arxivçi

5-6

30.

Dispetçer (böyük dispetçer də daxil olmaqla)

4-5

V. Orta ixtisas təhsili müəssisələri

Rəhbərlər

1.

Direktor

14-16

7.

Filial rəhbəri

13-15

2.

Tədris işləri üzrə direktor müavini

 –

3.

Sosial məsələlər və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə direktor müavini; tərbiyə işləri üzrə direktor müavini

 –

4.

Şöbə müdiri

13-14

5.

Qeydiyyat, qiymətləndirmə və monitorinq bölməsinin müdiri

14

10.

Baş hüquqşünas

14

11.

İstehsalat təcrübəsinin rəhbəri

11-13

Mütəxəssislər

8.

Müəllim

10-15

9.

Metodist

11-14

6.

Tyutor

11-12

VI. İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri

Rəhbərlər

1.

Direktor

14-16

2.

Tədris-istehsalat işləri üzrə direktor müavini

 –

3.

Tərbiyə işləri üzrə direktor müavini

 –

4.

İnzibati təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini

 –

5 .

Tədris korpusunun rəhbəri

6.

Ümumtəhsil fənləri üzrə tədris hissə müdiri

13

7.

Baş usta

11-14

8.

Tədris-istehsalat emalatxanasının müdiri

9-12

Mütəxəssislər

9.

Müəllim

8-15

10.

İstehsalat təlimi ustası

9-13

11.

İstehsalat təlimi ustası (nəqliyyat vasitələrinin sürücülüyü üzrə)

9-13

12.

Mexanik

7-11

VII. Ümumi təhsil müəssisələri

Rəhbərlər

1.

Direktor

13-16

2.

Tədris (təlim-tərbiyə) işləri üzrə direktor müavini

 –

3.

Tərbiyə işləri üzrə direktor müavini

4.

Təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini

5.

Məktəbdənkənar və sinifdənxaric tərbiyə işi üzrə təşkilatçı

 12-15

6.

Uşaq birliyi təşkilatının rəhbəri

7-10

Mütəxəssislər

7.

Müəllim

8-15

8.

Müəllim-defektoloq; müəllim-loqoped; loqoped

8-15

9.

Sosial pedaqoq

10-15

10.

Xüsusi təhsil üzrə mütəxəssis; korreksiya üzrə inkişaf mütəxəssisi

10-15

11.

Tərbiyəçi

8-14

12.

Müəllim köməkçisi (assistent)

7-13

VIII. Məktəbəqədər təhsil müəssisələri (körpələr evi, körpələr evi-uşaq bağçası, uşaq bağçası, xüsusi uşaq bağçası)

Rəhbərlər

1.

Müdir

12-16

2.

Metodist

13-15

Mütəxəssislər

3.

Müəllim-defektoloq (müəllim-loqoped, müəllim-surdoloq)

8-15

4.

Tərbiyəçi-müəllim

8-14

5.

Musiqi rəhbəri

8-13

6.

Tərbiyəçi köməkçisi

4-5

IX. Yerli Təhsili İdarəetmə Orqanlarının nəzdində Metodiki Kabinet

Rəhbərlər

1.

Müdir

14-15

Mütəxəssislər

2.

Metodist

12-15

3.

Məktəbəqədər təhsil üzrə metodist

12-15

4.

Təsərrüfat qrupunun rəhbəri

10-12

X. Yerli Təhsili İdarəetmə Orqanlarının Məktəbdənkənar Müəssisələri

Rəhbərlər

1.

Direktor

10-14

2.

Direktor müavini

 –

3.

Şöbə (bölmə, kabinet, laboratoriya) müdiri

12-13

Mütəxəssislər

4.

Metodist

10-12

5.

Usta

7-10

XI. Mədəniyyət Təhsili üzrə Respublika Elmi-Metodiki Mərkəzi

Rəhbərlər

1.

Direktor

18

Mütəxəssislər

2.

Metodist (baş, böyük metodist də daxil olmaqla)

13-15

XII. Respublika Mədəniyyət Müəssisələri İşçilərinin Hazırlıq və İxtisasartırma Mərkəzi

Rəhbərlər

1.

Direktor

18

Mütəxəssislər

2.

Metodist (baş, böyük metodist də daxil olmaqla)

13-15

XIII. Bakı Şəhəri Üzrə Təhsil İdarəsinin nəzdində Təlimə Dəstək Mərkəzi

Rəhbərlər

1.

Direktor

16

2.

Direktor müavini

3.

Bölmə rəhbəri

15

Mütəxəssislər

4.

İdarəetmə üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

5.

Psixoloji xidmətin təşkili üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

6.

Məktəb mühiti (öyrənmə mühiti) üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

7.

Sinfin idarə olunması üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

8.

Peşəkar inkişaf və gənc müəllimlərlə işin təşkili üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

9.

Planlaşdırma (məzmun, fəaliyyət planı, strateji planlaşdırma) üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

10.

Qiymətləndirmə (şagirdlərin qiymətləndirilməsi) üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

11.

Resurslarla iş üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

12.

Tətbiqi tədqiqat üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

13.

İnklüziv təhsil üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

14.

Məktəbəhazırlıq üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

15.

Fənn kurikulumları üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

XIV. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin nəzdində Akkreditasiya və Nostrifikasiya İdarəsi

Rəhbərlər

1.

Rəis

17

2.

Rəis müavini

3.

Baş mühasib

16

4.

Şöbə müdiri

15

6.

Baş mütəxəssis

14

Mütəxəssislər

7.

Hüquqşünas

14

8.

Böyük mütəxəssis

13

9.

Aparıcı mütəxəssis

12

10.

Mütəxəssis

11

XV. Ailə Tipli Kiçik Qrup Evi

Rəhbərlər

1.

Direktor

11-14

Mütəxəssislər

2.

Tərbiyəçi

8-14

XVI. Sağlamlıq İmkanları Məhdud Uşaqlar üçün Reabilitasiya Mərkəzi

Rəhbərlər

1.

Direktor

13-16

Mütəxəssislər

2.

Müəllim defektoloq (müəllim-loqoped, müəllim-surdoloq)

8-15

3.

Tərbiyəçi

8-14

4.

Tərbiyəçi köməkçisi

4-5

XVII. Təhsil müəssisələri üzrə ümumi vəzifələr

Rəhbərlər

1.

Baş mühasib

15-17

2.

Kitabxana müdiri

12-13

Mütəxəssislər

1.

Psixoloq (baş, aparıcı psixoloq da daxil olmaqla)

10-15

2.

Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı rəhbəri

11-14

3.

Fiziki tərbiyə rəhbəri (təlimatçı)

10-13

4.

Konsertmeyster

8-14

5.

Dərnək rəhbəri

8-14

6.

Kitabxanaçı

7-12

7.

Laborant

4-5

 

Mənbə: apa.az

Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN.

Print Friendly, PDF & Email