Yenidən qiymətləndirmə əsas vəsaitlərin qalıq dəyərini artırır?

posted in: Xəbər | 0

Yenidən qiymətləndirmə əsas vəsaitlərin qalıq dəyərini artırır? (qiymetlendirme)

amortizasiya Turagentlər vergi güzəştləri Vergi nəzarəti artım Yükdaşıma xırda istehsal vergi öhdəliyi qeyri-neftSual: 1. Fəaliyyətdə olan MMC təsisçiyə məxsus əsas vəsait hesabına nizamnamə kapitalını artırmaq barədə qərar qəbul edir. Nizamnaməsinə dəyişiklik edərək müvafiq qaydada qeydiyyata aldırır.

2. MMC в–mövcud əsas vəsaitlərini yenidən dəyərləndirir və bu zaman yaranan fərqi nizamnamə kapitalına yönəldir. (qanunvericiliyə uyğun olaraq nizamnaməyə dəyişilik edilməklə)

Sualım belədir? Yuxarıda qeyd olunan hər iki halda balansa qəbul edilən əsas vəsaitlərin və ya yenidən dəyərləndirilən əsas vəasitlərin dəyər artımı fərqinin nizamnnamə kapitalına yönəldilməsi zamanı əsas vəsaitlərə hesablanan amortizasiya məbləğləri vergi tutulan mənfəətdən çıxılırmı?

Qeyd: Qeyd edək ki, əmlakın bazar dəyərinin müəyyən edilməsi və ona uyğunlaşdırılması məqsədilə dövri olaraq həyata keçirilən əsas vəsaitlərin yenidən dəyərləndirilməsi zamanı yaranan və MMC-nin mühasibat balansında yenidən dəyərləndirmə ehtiyatı kimi uçota alınan artım VM-nin 114-cü maddəsinə uyğun olaraq amortizasiya edilmir. Ancaq bizim misalda yenidən dəyərləndirmə zamanı yaranan fərq hesabına nizamnamə kapitalı artırılır.

Cavab: Vergi Məcəlləsinin 114.6-cı maddəsinin müddəalarına əsasən əsas vəsaitlərin (vəsaitin) yenidən qiymətləndirilməsindən yaranan artım (yenidən qiymətləndirilmə nəticəsində yaranan müsbət fərq) amortizasiya hesablanması məqsədləri üçün əsas vəsaitlərin (vəsaitin) vergi ilinin sonuna qalıq dəyərinə əlavə olunmur. Buna əsasən müəssisənin əsas vəsaitlərinin yenidən qiymətləndirilməsindən yaranan artımın nizamnamə kapitalına yönəldilməsindən asılı olmayaraq bu artım həmin əsas vəsaitlərin qalıq dəyərini artırmır.

Əlavə olaraq bildiririk ki, əsas vəsaitlərin (vəsaitin) yenidən qiymətləndirilməsindən yaranan artım (yenidən qiymətləndirilmə nəticəsində yaranan müsbət fərq) mənfəət vergisinin vergitutma obyekti deyildir.

Mənbə: taxes.gov.az


TELEGRAM KANALIMIZA ÜZV OLUN


Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN.
Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun.
Mühasibat sahəsində ən son iş elanları və xəbərlərini izləmək üçün linkə daxil olaraq qrupumuza üzv olun
yenidən qiymətləndirmə qiymetlendirme
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.