fbpx

Səhmdar cəmiyyətlərində kənar auditin aparılması

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Qanunvericiliyə əsasən, təşkilatı formasından, işçilərin sayından, dövriyyəsindən, açıq və ya qapalı olmasından asılı olmayaq istənilən səhmdar cəmiyyəti müstəqil auditdən keçməlidir. Mövzunu sərbəst auditor Altay Cəfərov şərh edir. Mülki Məcəllənin tələblərinə görə, səhmdar cəmiyyətləri “qapalı” və ya “açıq” formalaşdırılır və qeydiyyata … Read More

error: Content is protected !!