Ağıllı mühasibatlıq, mühasibat,Mühasiblərin keyfiyyətli xidmətlərinin zəruriliyi

Bu gün istənilən bir təşkilatın hesabatlılıq olmadan  mövcudluğunu hətta təsəvvür belə etmək olmaz. İstisnasız olaraq bütün proseslər kağız və rəqəmsal daşıyıcıda qeyd tələb edir. Bu, xüsusilə hər bir müəssisənin maliyyə komponentinə aiddir. Mühasibat uçotu, məhz onun üçün məsuliyyət daşıyır. Onun köməyi ilə şirkətdə müəyyən mənbələrin mövcudluğuna və lazımi sənədlərdə, xüsusən xərc və gəlirlərin davamlı olaraq təyin edilməsinə nəzarət edilir.

Yazının davamına nəzər yetirmək üçün keçidlərə daxil olun:


Print Friendly, PDF & Email