Balans hesabatının elementləri

posted in: muhasibat, Xəbər | 0

Balans hesabatıBalans hesabatının elementləri aşağıdakılardır:

Aktivlər – müəssisənin nəyə malik olduğunu və gələcəkdə nə əldə edə biləcəyini əks etdirir.
Öhdəliklər – müəssisənin kənar tərəflər qarşısında olan borcunu əks etdirir.
Kapital – sahibkar tərəfindən müəssisəyə investisiya edilən məbləği və müəssisədə bölüşdürülməmiş qalan mənfəəti əks etdirir.

Hər bir əməliyyat və ya hadisə bu üç elementə müəyyən dərəcədə təsir edir. Mühasibat balansında aktivlərə sahiblik hüququnda məhdudiyyətlər barədə informasiya, öhdəliklərin sığorta təminatı, pensiya proqramlarının təmin edilməsi metodları, gələcək kapital qoyuluşları üçün nəzərdə tutulan vəsaitlər açıqlanmalıdır.

Həmçinin bax: Mühasib təftişçinin əmək funksiyası nədir və nələri bilməlidir?

Uzunmüddətli aktivlər hissəsində aşağıdakı maddələr açıqlanmalıdır:

• Qeyri-maddi aktivlər
• Torpaq, tikili və avadanlıqlar
• Daşınmaz əmlaka investisiyalar
• Bioloji aktivlər
• Təbii sərvətlər
• İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar
• Təxirə salınmış vergi aktivləri
• Uzunmüddətli debitor borcları
• Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri
• Sair uzunmüddətli aktivlər.

Qısamüddətli aktivlər:

• Qısamüddətli aktivlər
• Ehtiyatlar
• Qısamüddətli debitor borcları
• Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
• Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri
• Sair qısamüddətli aktivlər.

Kapital:

• Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital
• Emissiya gəliri
• Geri alınmış kapital (səhmlər)
• Kapital ehtiyatları
• Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər).

Həmçinin bax: Mühasib peşəsinin incəlikləri

Uzunmüddətli öhdəliklər:

• Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
• Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
• Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri
• Uzunmüddətli kreditor borcları
• Sair uzunmüddətli öhdəliklər.

Qısamüddətli öhdəliklər:

• Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
• Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
• Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər
• Qısamüddətli kreditor borcları
• Sair qısamüddətli öhdəliklə

Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN.
Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun.
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.