fbpx

Mühasibat və vergi uçotu (II hissə)

posted in: muhasibat, Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Mühasibat və vergi uçotu Maliyyə nəticəsinin xüsusiyyətləri Maliyyə nəticəsi: sintetik şəkildə şirkətin fəaliyyətinin maliyyə nəticəsi barədə məlumat verir; şirkətin öz hesabına və öz riski ilə qəbul etdiyi iqtisadi qərarların nəticəsidir; cari idarəetmə baxımından optimal qərarların qəbul edilməsi üçün əsas kimi … Read More

Mühasibat və vergi uçotu (I hissə)

posted in: muhasibat, Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Mühasibat və vergi uçotu Maliyyə nəticəsi – seçilmiş hesabat dövründə konkret müəssisə üçün hesablanmış gəlir və onun əldə edilməsi xərcləri arasındakı fərqdir. Müsbət maliyyə nəticəsi mənfəət, mənfi nəticə isə – zərər adlanır. Gəlirin, aktivlərin və ya istifadə olunan kapitalın dəyərinə … Read More

Rusiyada mühasib peşəsi

posted in: muhasibat, Məqalə | 0
Read More9

Rusiyada mühasib peşəsi Hazırda mühasibatlıq peşəsinin prestiji kəskin şəkildə artıb və bu, əmək bazarında yüksək ixtisaslı mühasiblərin davamlı əmək məhsuldarlığından və bununla əlaqədar uçot kadrlarının hazırlanmasının həyata keçirildiyi təhsil müəssisələrinin, xüsusi kursların sayının artmasından xəbər verir. Yeni kommersiya və qeyri-kommersiya … Read More

Rusiyada mühasib peşəsi (II hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Read More9

Rusiyada mühasib peşəsi (II hissə) I hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun Peşəkar fəaliyyət sahələri üzrə mühasibat işinin ixtisaslaşması fərqlənir: maliyyə uçotu; idarəetmə uçotu; vergi uçotu; büdcə uçotu; bank uçotu; auditor fəaliyyəti; pedaqoji və elmi-tədqiqat uçot fəaliyyəti. İdarəetmə uçotu. … Read More

Rusiyada mühasib peşəsi (I hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Read More9

Rusiyada mühasib peşəsi (I hissə) Hazırda mühasibatlıq peşəsinin prestiji kəskin şəkildə artıb və bu, əmək bazarında yüksək ixtisaslı mühasiblərin davamlı əmək məhsuldarlığından və bununla əlaqədar uçot kadrlarının hazırlanmasının həyata keçirildiyi təhsil müəssisələrinin, xüsusi kursların sayının artmasından xəbər verir. Yeni kommersiya … Read More

Mühasibat uçotu orta əsrlər dövründə (II hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Read More9

Mühasibat uçotu orta əsrlər dövründə (II hissə) I hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun Həmçinin valyuta ödənişləri də qeydə alınırdı: əgər varsa, xarici valyuta və Vatikan pulları. Öz növbəsində istənilən xərclə bağlı qeyd,  tarix, söz və rəqəmlə məbləği, sərəncam … Read More

Müasir mühasibat uçotunun 5 mühüm prinsipi

Read More9

Müasir mühasibat uçotu Gəlir prinsipi Bu prinsip mühasiblərin əməliyyatı kitablarda gəlir kimi yaza biləcəyi anı müəyyənləşdirir. Gəlir prinsipi, istənilən bir müəssisə üçün gəlirin satış nöqtəsində əldə edildiyini və qeyd olunduğunu bildirir. Bu, o deməkdir ki, gəlir satıcının sövdələşmə üçün nağd … Read More

Mühasibat uçotu orta əsrlər dövründə (I hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Read More9

Mühasibat uçotu orta əsrlər dövründə (I hissə) Antik dünya əzablar içində ölürdü. Yazıçı Zamyatinin sözlərinə görə, “bütün Avropada bir narahatlıq var idi, bu havanın özündə də var idi, hamı onunla nəfəs alırdı. Hamı müharibələr, üsyanlar, fəlakətlər gözləyirdi. Heç kim yeni müəssisələrə … Read More

Mühasibat uçotunun inkişaf mərhələləri (47-ci hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Read More9

Mühasibat uçotu – inkişaf mərhələləri (47-ci hissə / Yekun) 46-cı hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun Kameral mühasibatlıq dövlət xərclərinin və gəlirlərinin uçotunu, yəni büdcənin uçotunu təmin edirdi. Lakin milli gəlirin və milli sərvətin uçotunu təmin etmirdi. Bir çoxları … Read More

1 2 3 4 133
error: Content is protected !!