fbpx

Balans hesabatının elementləri

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Read More9

Balans hesabatının elementləri aşağıdakılardır: • Aktivlər – müəssisənin nəyə malik olduğunu və gələcəkdə nə əldə edə biləcəyini əks etdirir. • Öhdəliklər – müəssisənin kənar tərəflər qarşısında olan borcunu əks etdirir. • Kapital – sahibkar tərəfindən müəssisəyə investisiya edilən məbləği və müəssisədə bölüşdürülməmiş … Read More

Mühasibat uçotunu öyrənənlərin bilməli olduğu əsas terminlər (8-ci hissə)

Read More9

Balans hesabatı elementləri – təşkilatın əmlak növlərinin ayrı-ayrı növlərini və onun öhdəliklərini xarakterizə edən balansın aktivlər və öhdəliklərlə bağlı elementləri. Alt hesab – təbii və pul ölçüsündə ifadə edilən sintetik hesabın tərkibində analitik hesabların əlavə qruplaşdırılması üçün nəzərdə tutulan sintetik … Read More

error: Content is protected !!