Cərimə və sanksiyalar gəlirdən çıxıla bilər?

posted in: Xəbər, Vergi | 0

Cərimə Sual: Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən bizim müəssisəyə 1000 manat maliyyə sanksiyası və 553 manat faizlər hesablandı. Bu məbləğləri xərcə aid etmək olar?

Cavab: Bildiririk ki, gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər gəlirdən çıxılır. Cərimə və sanksiyaların gəlirdən çıxılması vergi qaunvericiliyində nəzərdə tutulmamışdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 119.1-ci maddəsi.

Həmçinin bax: Vergi Məcəlləsinin 166.1.1 maddəsinə əməl etməyib, dövriyyəni olduğu ayda bəyan etdikdə cərimə hesablana bilər?

Mənbə: taxes.gov.az

Print Friendly, PDF & Email