fbpx

Hansı kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı və istehsalı ƏDV-dən azad edilir?

posted in: Vergi, Xəbər | 0

Sual: Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsində malların təqdim edilməsinin, işlər görülməsinin və xidmətlər göstərilməsinin bir çox növlərindən Əlavə Dəyər Vergisini ödənişindən azad edilmə barədə müddəalar mövcuddur. Xahiş edirik ki, Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsində quşçuluq və maldarlıq təsərrüfatları üçün istehsal olunan yem məhsullarının Əlavə Dəyər Vergisinə cəlb olunması və yaxud Əlavə Dəyər Vergisindən azad olması ilə bağlı Vergi Məcəlləsində hər hansı bir maddənin mövcud olması barədə bizə məlumat verilməsinə köməklik göstərəsiniz. (ƏDV-dən azad, kənd təsərrüfatı)

Cavab: Bildiririk ki, kəpəyin istehsalı və satışı – 2019-cu il martın 1-dən 2 il müddətinə  ƏDV-dən azad edilmişdir. Digər yem məhsullarının istehsalı və satışı ümumi qaydada ƏDV-yə cəlb olunur.

Gələcəkdə qeyd etdiyiniz məhsulların ƏDV-dən azad edilib-edilməyəcəyi barədə bildiririk ki, vergi azadolmalarının və güzəştlərinin verilməsi ilə bağlı müddəalar yalnız Vergi Məcəlləsi ilə müəyyənləşdirilir. Hər hansı dəyişikliklər edildikdə isə, Vergi Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi ilə həyata keçirilir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 2.4-1-ci, 164.1.43-cü maddəsi.

Mənbə: taxes.gov.az


Bax:


Print Friendly, PDF & Email

error: Content is protected !!
kargüzarlıq,kurs, muhasibat, Mühasibat kargüzarlığı kursları