Gələcəkdə mühasib peşəsinin hansı perspektivləri var? (III hissə)

posted in: Xəbər | 0

Mühasib peşəsi səriştələrin daim artırılmasını, qanunvericilikdəki yenilikləri izləməyi, bilik və bacarıqları yüksəltməyi zəruri edən intellektual və məsuliyyətli bir ixtisasdır. Təşkilati-hüquqi formasından və ölçüsündən asılı olmayaraq heç bir müəssisə mühasibat uçotu aparılmadan keçinə bilməz. Buna görə də, xüsusi diplomu və təcrübəsi olan insanlara tələbat həmişə var. Bu ixtisas üzrə illərlə işlədikdən sonra cəsarətlə deyə bilərik ki, bu peşə heç vaxt sıradan çıxmayacaq. Bunu sübüt etməyə çalışacağıq. (II hissəyə nəzər yetirin)

Autsorsinq şirkətləri ayrı-ayrı mütəxəssisləri əmək bazarından sıxışdıracaq?

Əlbəttə ki, bunlar nadir hallarda baş verir və əksər mühasiblər məsuliyyətli və icraedici əməkdaşlardır. Bununla birlikdə mühasibat və vergi uçotu sahəsində xidmətlər göstərən firmaların danılmaz üstünlükləri vardır:

  • bütün mütəxəssislər yüksək ixtisasa və dərin biliyə sahibdirlər;
  • tərəflərin bağladığı müqaviləyə əsasən, icraçı üçün məsuliyyət nəzərdə tutulur;
  • muzdlu mühasiblərin xidmətlərinin qiyməti ştat mütəxəssisindən aşağıdır (proqram təminatı alınmasına, iş yerinin təşkilinə, sosial ödənişlərə və s. ehtiyac olmadığı üçün).
Əlbəttə ki, bu cür xidmətlər bazarında özünü yaxşı tanıtmış firmalara etibar etmək lazımdır. Onlar həyata keçirilən əməliyyatların keyfiyyətinə zəmanət verir, məxfi məlumatları etibarlı şəkildə mühafizə edib saxlayırlar. Autsorsinq firmasının xidmət sifarişçisi olan müəssisənin rəhbərliyi və əməkdaşları mühasibat uçotunu peşəkarlara etibar edərək biznesin inkişafına diqqət yetirə bilərlər.
Gələcəkdə mühasib üçün hansı bacarıqlar tələb olunacaq?

Mühasibat işi ilə məşğul olan mütəxəssis profil üzrə təhsilə malik olmalıdır. Eyni zamanda, müntəzəm olaraq ixtisasını artırmağa, işində yeni standartlar və texnologiyalardan istifadə etməyə məcburdur. Mütəxəssis yalnız mühasibat uçotu ilə əlaqəli qanunvericiliyi deyil, mülki və əmək hüququ ilə əlaqəli qaydaları, izahatları və qaydaları da bilməlidir. İstənilən bir mühasibin əsas şəxsi keyfiyyətləri arasında diqqətlilik, çalışqanlılıq, məsuliyyətlilik, dəyişən şəraitə tez uyğunlaşmanı qeyd etmək olar. Əgər bir mütəxəssis yuxarıda göstərilənlərin hamısı ilə öyünə bilərsə, mühasibat sahəsində uğurlu bir karyera qazanacaqdır. Bu peşənin yaxın gələcəkdə yox olub-olmadığı üzərində düşünmək belə lazım deyil.


Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *