Şirkətlərə mühasibat konsaltinqi xidməti nə üçün lazımdır? (III hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
1 günə girovsuz və zaminsiz sürətli kredit

Şirkətlərə mühasibat konsaltinqi xidməti nə üçün lazımdır?

II hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun

mühasibat konsaltinqi, vergi uçotu, uçot siyasətinin hazırlanması,

Şirkətlərin işində bəzən elə hallar yaranır ki, ştat mühasibinin səlahiyyəti məsələnin həlli üçün kifayət etmir, autsorsinqə müraciət etmək isə qeyri-rentabelli  hesab olunur və məqsədəuyğun deyildir. Belə hallarda mühasibat konsaltinqi köməyə çatır. Bu xidmət nədən ötrüdür, kimə uyğun gəlir, neçəyə başa gəlir və hansı tədbirləri əhatə edir, bu haqda məlumat verəcəyik.

Məsləhət xidmətlərinin növləri

Hüquqi şəxslər üçün mühasibat məsləhətləri təklif edən şirkətlər geniş xidmətlər siyahısını təqdim edirlər. Onlar həm müştərilərlə əməkdaşlıq formasına, həm də fəaliyyət növlərinə görə fərqlənirlər. Mühasibat məsləhətləri bunlar ola bilər:

  • birdəfəlik (məsələn, şirkətlər mühasibat uçotunun auditini bir dəfə keçirməlidirlər);
  • dövri (müştəri bir neçə müraciət üçün abonement alır);
  • daimi (mühasibat məsləhətləşmələri üçün, məsələn, bir il ərzində müəyyən bir etibarlılıq müddəti ilə müqavilə bağlanır – bu müddət ərzində şirkətin mütəxəssisləri davamlı olaraq müştəriyə mühasibat uçotu və vergitutma məsələləri üzrə məsləhət verirlər).

Əməkdaşlığın hansı variantını seçmək şirkətin-müştərinin tələbatından asılıdır. Əgər məsələ vergi yoxlamasına hazırlaşmaqla əlaqəlidirsə, birdəfəlik məsləhətləşmə yetərli olacaq və yaxud ştatda olan mühasibin işinə nəzarət məsələsinə də zərurət varsa, belədə uzunmüddətli xidmət müqaviləsi bağlamaq məntiqlidir.

Mühasibat konsaltinqi – bu, böyük fəaliyyət sahəsidir ki, onun daxilində bir neçə xidmət istiqamətini göstərmək olar.

Müəssisənin uçot siyasətinin hazırlanması

Konkret təşkilatda qəbul edilmiş mühasibat və vergi uçotunun aparılması metodlarının məcmusu belə adlanır. Məsləhətçilər iki hissədən ibarət olan uçot siyasəti haqqında əmr tərtib edirlər. Mühasibat uçotu üzrə qaydalar, məsələn, əsas vəsaitlərin amortizasiyası üzrə ayırmaları necə hesablamaq, materialların çatdırılması xərclərini necə nəzərə almaq, buraxılan maddi-istehsal resurslarını hansı xərclə silmək lazım olduğunu müəyyən edir. Uçot siyasəti haqqında vergi uçotuna dair əmrin ikinci hissəsi xərclərin və gəlirlərin tanınması (hesablanması və ya digər), ehtiyatların yaradılması və s. üsulunu tənzimləyir.


IV hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun


Print Friendly, PDF & Email