Mühasibat uçotunun inkişaf mərhələləri (34-cü hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0

Mühasibat uçotu – inkişaf mərhələləri (34-cü hissə)

33-cü hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun

inventarlaşdırma,Mühasibat uçotu,Diksi, mühasibatlıq balansının təyin edilməsində  məqsədi son nəticələrin qarışıq hesabat dövrləri arasında maliyyə nəticələrinin dəqiq şəkildə bölüşdürməsində və müəssisənin maliyyə vəziyyətinin düzgün əks etdirməsini təmin etməsində görürdü.

Bu, uçotda inqilab idi, yalnız XIX əsrin ortalarından etibarən balansın mənfəət hesabı vasitəsi kimi nəzərdən keçirilməsinə başlanılır. Buna amortizasiya hesablanması və mənfəət vergisinin tətbiqi kömək etmişdi. Mənfəət vergisi mühasibləri iki məktəbə bölmüşdü: bəziləri balans mənfəətini vergi gəliri ilə müəyyən edirdilər, digərləri isə hesab edirdilər ki, bunlar iki fərqli dəyərlərdir.

Auditin ilk ideoloqu və nəzəriyyəçisi Diksi idi. Diksi auditin məqsədlərini bunları müəyyənləşdirməkdə görürdü:

 • saxtakarlıq;
 • təsadüfi səhvlər;
 • uçotun təşkilində çatışmazlıqlar.

Yoxlama kassadan başlanırdı, balansın təhlilinə müxtəlif maraqlı şəxslər nöqteyi-nəzərindən baxılırdı. Diksinin audit ideyasını A.T. Vatson, R. Goddard, E. Mişo və digərləri inkişaf etdirirdi.

Beləliklə, XIX əsrdə İngiltərədə mühasibatlığı, mühasibatlıqda və müəssisələrdə işləyən insanların psixologiyasının öyrənilməsi kimi başa düşürdülər və iddia edirdilər ki, hər şey praktiki məna daşımalıdır, təcrübədən kənarda heç bir ideya yoxdur.

XX əsrdə ABŞ-da və ingilisdilli ölkələrdə uçot

ABŞ-da 20-ci əsrin ən böyük uçot nəzəriyyəçisi Ç.E. Şpruq idi, o, mücərrəd mühasibat fikirlərinin əhəmiyyətini və faydalılığını göstərirdi. Amerikada uçotla bağlı iki nəzəriyyə məktəbi formalaşmışdı:

 • institualist;
 • fərdi.

İki məktəb tərəfdarları arasında nəzəri məsələlərin şərhində on iki bölmə üzrə fərqlər var idi:

 • kapital hesabının şərhi;
 • balans passivinin məzmunu;
 • müəssisənin məqsədi;
 • zərər və mənfəət hesabının məzmunu;
 • zərər və gəlir hesabının xarakteri;
 • balans tənliyi;
 • dividendlərin rolu;
 • müəssisənin rentabelliyi;
 • qiymətləndirmə;
 • balans kim üçün nəzərdə tutulub;
 • balansın dövriliyi;
 • amortizasiya.

Fərdi yanaşmanı V.E. Paton müdafiə edirdi. XX əsrin 20-ci illərində ABŞ qanunu səhmlərin nominal üzrə dəyərləndirilməsini tələb edirdi. Bu müddəa tənqid edilirdi və Paton, səhmlərin nominal dəyərindəki sapmaların xüsusi hesablarda əks olunmasını təklif etdi. Paton hər cür dəyərlərin cari bazar qiymətləri əsasında yenidən qiymətləndirilməsini tələb edirdi.

Bu yanaşma R. Stivenson tərəfindən dəstəklənirdi, lakin L. Middlditç və R. Kester hesablarda qiymətləndirmənin maya dəyəri ilə saxlanılmalı olduğunu və balansın bazar qiymətləri ilə korrektə edilə biləcəyini əsas götürürdülər. Personalist məktəbdə G. Sviney başda olmaqla bir qrup elm adamı meydana gəlmişdi, onlar Şmalenbaxın ideyalarının təsiri altına düşmüşdülər, Avropa inflyasiyasının təcrübəsini nəzərə alırdılar və öz konsepsiyalarını sabitləşdirilmiş mühasibatlıq adlandırırdılar.

Paton tərəfdarlarının tənqidi Vimblanın konvertasiya olunan mühasibatlıq adlanan başqa bir məktəbin doğulması ilə nəticələndi. Bütün dəyərlər pulla satıldığından, onların kursu dəyərləndirmənin dəyişiklikləri də əks etdirir; buna görə də o, qiymət indekslərinin əvəzinə, valyuta məzənnələrinin nisbəti ilə yenidən qiymətləndirməyi təklif etmişdi. Tədqiqatçıların fikrincə, dəyişdirilə bilən uçotun səhvi dəyər ölçüsü funksiyasını mübadilə mühitinin funksiyası ilə əvəz etməkdən ibarətdir.


35-ci hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun


TELEGRAM KANALIMIZA ÜZV OLUN


Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun

Mühasibat sahəsində ən son iş elanları və xəbərlərini izləmək üçün linkə daxil olaraq qrupumuza üzv olun

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *