Mühasibat uçotunu öyrənənlərin bilməli olduğu əsas terminlər (7-ci hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
1 günə girovsuz və zaminsiz sürətli kredit

Məhsul (iş, xidmət) və malların satışından gəlir – ƏDV, aksiz, ixracat vergisi, satış vergisi və digər oxşar ödənişlər və istehsal və satış xərcləri olmadan cari qiymətlərlə məhsulların satışından əldə edilən gəlirlər arasındakı fərq.

Mühasibat uçotu prinsipləri mühasibat uçotunun bir elm kimi əsası, təməl vəziyyəti, hansı ki, bundan irəli gələn bütün sonrakı iddiaları öncədən müəyyənləşdirir.

Səhm qiymətli kağızlarının yerləşdirilməsi – emitent qiymətli səhm kağızlarının mülki-hüquqi müqavilələrin bağlanması yolu ilə ilkin sahibi tərəfindən özününküləşdirilməsi.

Təşkilat xərcləri – iştirakçıların (əmlak sahiblərinin) qərarı ilə vergilərin azaldılması istisna olmaqla, aktivlərin (pul vəsaiti, digər əmlak) və öhdəliklərin yaranması nəticəsində iqtisadi səmərələrin azalması, təşkilatın kapitalının da azalmasına səbəb olur.

Hesablaşma hesabı – nağd pul və nağd pul şəklində cari ödənişləri həyata keçirmək üçün nəzərdə tutulmuş, təşkilatların bank müəssisəsindəki hesablaşma hesabı.

Ehtiyat kapital – vergilər ödənildikdən sonra gəlirlər hesabına yaranan ümumi ehtiyat məbləği.

Rezident – sözügedən ölkədə əcnəbi sayılmayan hüquqi və ya fiziki şəxs.

Renovasiya – fiziki aşınma nəticəsində (amortizasiya) və texnologiyaların yenilənməsi səbəbiylə əsas vasitələrin dəyişdirilməsi və yenilənməsi prosesi.

Təşkilat rəhbəri – təşkilatın icra orqanının rəhbəri və ya təşkilatda işlərin aparılmasına məsul olan şəxs.

Saldo – mühasibat uçotu hesabı üzrə qalıq. Saldo ilkin (C1) və son (C2) qalığa bölünür.

Maya dəyəri – materialların, yanacağın, enerjinin, istehsal prosesində istifadə edilən əsas vəsaitlərin (işlərin, xidmətlərin) qiymətləndirilməsi, habelə onun istehsalı və satışı üçün digər xərclər.

Sintetik uçot – sintetik mühasibat hesablarında saxlanılan müəyyən iqtisadi xüsusiyyətlərə görə əmlak, öhdəliklər və əməliyyat növləri üzrə mühasibat uçotu məlumatlarının ümumiləşdirilmiş uçotu.

Mürəkkəb mühasibat birləşdiricisi – mühasibat birləşdiricisi, hansı ki, burada bir hesab borclanır və bir neçə hesab kreditləşir və ya bir neçə hesab borclanır və bir hesab kreditləşir.

Əmlakın öz mənbələri – təşkilatın pul ifadəsində maddi bazası: kapital, amortizasiya, fondlar, ehtiyatlar, gəlirlər, büdcə maliyyələşdirilməsi, hədiyyə olaraq bağışlanılan vəsaitlər.

“Qırmızı ləğv” üsulu (seçmə metod) – hesabların səhv yazışmalarını və ya olmalı olduğundan daha böyük bir qeydi düzəltmək üçün istifadə olunur.

Məqalənin 6-cı hissəsini bu linkə daxil olmaqla oxuya bilərsiniz.

Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN.

Print Friendly, PDF & Email