fbpx

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (14-cü hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0

Mühasibat uçotu ilə bağlı ifadələr (14-cü hissə)

13-сü hissəni oxumaq üçün keçidə daxil olun.Mühasibat uçotu məlumatlarının qərarların layihələndirilməsində istifadə edilməsinin qeyri-ənənəvi olması ondan ibarətdir ki, baxıldığı vaxt ərzində bölüşdürülmüş iqtisadi uduşun yalnız gözlənilən məbləği qəbul edilir.
A.N. Xorin

Mühasibat uçotunun düzgün qurulması dedikdə, biz mühasibat uçotunun tamamilə, düzgün və xüsusilə vacib olan, vaxtında qeyd olunan və iqtisadi proseslərin keçməsini qeyd edən bir şey kimi başa düşürük.

İ. Raskin

Hər bir ictimai təsərrüfatda hesabdarlığın düzgün qurulması əsas vəzifə olmalıdır, çünki yaxşı təşkilat olan zaman hesablama işləri üçün bu ən yaxşı dost, pis halda isə ən qəddar düşmən ola bilər.

A.A. Moşkin

Hesabdarlığın iqtisadi qaranlığı işıqlandıran mayak olması üçün o, hər yerdə ciddi və səmərəli şəkildə tətbiq olunmalıdır.

A.İ Qulyayev

Hesabdarlıq nə qədər düzgün qurularsa və səmərəli təşkil olunursa, onun təsərrüfat əməliyyatlarının bütün sərfəli və əlverişsiz tərəfləri, eləcə də onların yerinə yetirilməsi üçün tətbiq edilən müxtəlif üsul və fəndlərin bütün əsaslılığı və əsassız olduğu bir o qədər hərtərəfli, daha dəqiq və ətraflı şəkildə aydın olar.

P.P. Zatvarnitskiy

Uçotun rasionallaşdırılması – günün devizidir. İndi görünür, ən ucqar hesabdarlıq dünyası belə, bununla məşğuldur.

A.Pikov

Hər bir təsərrüfatın uçotunun səmərəliliyinin zəruri şərtlərindən biri də ondan ibarətdir ki, bu uçot həmin təsərrüfatın iqtisadi təbiəti ilə tam razılaşdırılmaqla – mühasibat uçotunun ümumi prinsipləri, bu təsərrüfata tətbiq olunması üçün həmin təsərrüfatın bütün səciyyəvi xüsusiyyətlərini özündə əks etdirməyə uyğunlaşsın və fərdiləşsin.

A.F. Lomovitskiy

15-сi hissəni oxumaq üçün keçidə daxil olun.Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!