Təsis paylarını satarkən əldə olunan vəsaitdən vergi ödənilməlidirmi?

posted in: Vergi, Xəbər | 0

Təsis paylarını satarkən əldə olunan vəsaitdən vergi ödənilməlidirmi? 


maliyyə sanksiyasıSual: Hüquqi şəxs 2014-cü ildə təsis edilib. Təsis paylarını satarkən əldə olunan vəsaitdən vergi ödənilməlidirmi?

Cavab: Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən, vergi ödəyicisinin azı 3 (üç) il ərzində mülkiyyətində olan iştirak payının təqdim edilməsindən əldə olunan gəlirlərinin 50 faizi fiziki şəxslərin gəlir vergisindən azaddır. Əldə olunan gəlirin qalan hissəsi isə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş ümumi qaydada vergiyə cəlb edilir.

Əsas: Vergi Məcəlləsi, 102.1.27-ci maddə.

Mənbə: vergiler.az


Bax:


Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *