fbpx

Xərclər və maya dəyər uçotu üzrə mühasib tələb olunur

Read More9

Vakansiya: Xərclər və maya dəyər uçotu üzrə mühasib İşəgötürən: AZZA Cake House Vəzifə öhdəlikləri: 1) Məhsullar üzrə norma (reseptura əsasında) maya dəyərinin müəyyən edilməsi, daimi nəzarətdə saxlanılması və mütəmadi olaraq faktiki formalaşmış maya dəyəri ilə müqayisəsi; 2) İdxal əməliyyatlarının gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi … Read More

Əmək haqqının hesablanması üzrə mühasib tələb olunur

Read More9

Vəzifə: Əmək haqqının hesablanması üzrə mühasib İşəgötürən: AZZA Cake House Vəzifə öhdəlikləri: 1) İşçilərin aylıq əmək haqlarının, gəlir vergisi və sosial sığorta ayırmalarının hesablanması; 2) Əmək haqqı üzrə müxabirləşmələrin verilməsi və hesabların sistemdə yoxlanması; 3) Məzuniyyət haqlarının,  xəstəlik vərəqəsi üzrə ödəmələrin, mükafatların və son haqq-hesab … Read More

error: Content is protected !!