fbpx

E-kassa işləmədikdə həyata keçirilməli tədbirlər

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İstismar zamanı e-kassada nasazlıqlar yarandığı halda, e-kassa istifadəçisi dərhal vergi orqanlarına və elektron kassa operatoruna məlumat verməlidir. E-kassa istismar zamanı yararsız vəziyyətə düşdükdə, e-kassa operatoru bununla bağlı ona çağırış verildiyi andan etibarən qanunvericilikdə nəzərdə tutulan müddət ərzində e-kassanın təmirini təmin … Read More

E-kassanın uçotdan çıxarılması

posted in: Xəbər | 0
Read More9

E-kassaların uçotdan çıxarılması elektron kassa operatorları tərəfindən aşağıdakı prosedurlar yerinə yetirilməklə həyata keçirilir. İlk öncə e-kassa istifadəçisi e-kassalarda sonuncu növbəni bağlayır. E-kassa istifadəçisi e-kassanı uçotdan çıxarmaq üçün gücləndirilmiş elektron imzadan istifadə etməklə e-kassanın uçotdan çıxarılması haqqında ərizə forması ilə vergi … Read More

E-kassanın sertifikatlaşdırılması

posted in: Xəbər | 0
Read More9

E-kassaların sertifikatlaşdırılmaya təqdim edilməsi e-kassa operatoru tərəfindən həyata keçirilir. (elektron kassa) İlk olaraq e-kassa operatoru e-kassaların sertifikatlaşdırılması üçün portal üzərindən ərizə ilə Vergilər Nazirliyinə müraciət edir. E-kassanın sertifikatlaşdırılmasına dair ərizə təsdiq olunduqda, e-kassa operatoru sahələrarası ekspert komissiyasına qanunvericilikdə nəzərdə tutulan … Read More

E-kassa üzrə texniki tələblər

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycan Respublikası ərazisində yalnız dövlət reyestrinə daxil edilmiş elektron kassa modellərinin tətbiqinə icazə verilir. E-kassa vahid şəkildə işləyən iki hissədən – bilavasitə e-kassa aparatının özündən və onun tərkib hissəsi olan nəzarət mexanizmi qurğusundan ibarətdir. Aşağıdakı meyarlara cavab verən e-kassadan əhali … Read More

error: Content is protected !!