fbpx

Əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Torpaq, tikili və avadanlıqlar ilk, qalıq və bərpa dəyəri ilə qiymətləndirilə bilərlər. 7№-li MMUS-a uyğun olaraq «İlkin dəyər» aşağıdakılardan ibarətdir: Ödənilmiş pul və ya pul ekvivalentləri məbləği. Yəni torpaq, tikili və avadanlıq obyektinin əldə olunması üçün yalnız pul vəsaitləri ödənilmişdirsə, … Read More

error: Content is protected !!