fbpx

Əlavə dəyər vergisi və onun əsas prinsipləri

posted in: Xəbər | 1
Read More9

ƏDV nədir? Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində əlavə dəyər vergisi (ƏDV) anlayışı üç müxtəlif hal üçün şərh edilir. Ola bilsin ki, məcəllənin 153.1, 153.2, 153.3 maddələrində əks olunan ƏDV-nin bu izahları bir qədər anlaşılmaz olsun. Narahat olmayın, məqsədimiz onu daha sadə … Read More

Gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər

posted in: Vergi, Xəbər | 3
Read More9

Aşağıdakı fiziki şəxslərin hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 400 manat məbləğində azaldılır: ● Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanlarının; ● Sovet İttifaqı və Sosialist Əməyi Qəhrəmanlarının; ● müharibə əlillərinin; ● həlak olmuş, yaxud sonradan vəfat etmiş döyüşçülərin dul … Read More

error: Content is protected !!