fbpx

Gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər

posted in: Vergi, Xəbər | 3
Read More9

Aşağıdakı fiziki şəxslərin hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 400 manat məbləğində azaldılır: ● Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanlarının; ● Sovet İttifaqı və Sosialist Əməyi Qəhrəmanlarının; ● müharibə əlillərinin; ● həlak olmuş, yaxud sonradan vəfat etmiş döyüşçülərin dul … Read More

Əlavə dəyər vergisi (ƏDV) nədir?

posted in: Uncategorized | 1
Read More9

Əlavə dəyər vergisi – vergi tutulan dövriyyədən hesablanan verginin məbləği ilə verilən elektron vergi hesab-fakturalara və ya idxalda ƏDV-nin ödənildiyini göstərən sənədlərə müvafiq surətdə əvəzləşdirilməli olan verginin məbləği arasındakı fərqdir. 1992-ci ildən Azərbaycan Respublikasında tətbiq olunan əlavə dəyər vergisi (ƏDV) dolayı … Read More

error: Content is protected !!
kargüzarlıq,kurs, muhasibat, Mühasibat kargüzarlığı kursları