Cəmiyyətimiz uçotsuz fəaliyyət göstərə bilərmi? (II hissə)

posted in: Xəbər | 0
birbank biznes

mühasibat uçotunun əsas məqsədi, mühasibat uçotu,Cəmiyyətimiz uçotsuz fəaliyyət göstərə bilərmi? (II hissə)

I hissəyə nəzər yetirin

Sizə həqiqətən mühasib lazımdır?

Əgər kiçik biznes sahibisinizsə və ya fərdi sahibkarsınızsa, mühasibinizin olması sizə bəzi faydalar gətirə bilər. Mühasibin olması diqqətinizi biznesinizə yönəltmənizdən ötrü sizə vaxtla bağlı əlavə imkanlar yaradır.

Mühasib, mühasibat uçotunun aparılması və şirkətiniz barədə hesabatların, idarəetmə, vergi və gömrük yığımları kimi hesabatların vaxtında təqdim olunması və biznesin planlaşdırılması kimi əsas funksiyaları yerinə yetirə bilər.

Mühasibat uçotu iqtisadiyyatda niyə vacibdir?

Mühasibat uçotu biznesin idarə edilməsində mühüm rol oynayır, çünki o, gəlir və xərcləri izləməyə, qanunları tətbiq etməyə və investorlara, idarəetməyə və hökumətə biznes qərarlarının qəbulu üçün istifadə oluna bilən kəmiyyət baxımından maliyyə məlumatları ilə təmin etməyə kömək edir.

İqtisadiyyat və ya mühasibat, hansı daha yaxşıdır?

Cavab: İqtisadiyyat və mühasibat uçotu üzrə dərəcələr – müxtəlif karyera yolları olan insanlar üçün əla dərəcələrdir. İqtisadiyyat insanlar və resurslar arasında əlaqələrə diqqət yetirərkən, mühasibat uçotu öz diqqətini maliyyə hesabatlarına yönəldir. Nəhayət, mühasibat uçotu iqtisadiyyatdan daha çox ixtisaslaşmış sahədir.

Mühasibat uçotu iqtisadiyyatdan asandırmı?

Mühasibat dərəcəsini öyrənmək iqtisadiyyat dərəcəsinə nisbətən daha çətindir, çünki mühasibat uçotu intuitiv deyil və əməliyyatlar aparmaq və pulla işləmək üçün mürəkkəb standart qaydalar toplusundan istifadə edir.


İnsan resurslarının istifadəsi və inkişafında xarici təcrübə


Gündəlik həyatda mühasibat uçotundan necə istifadə olunur?

Məsələn, mühasibat uçotu bacarıqları tapşırıqlar və imtahanlar üzrə alınan qiymətləri təhlil etmək üçün istifadə edilə bilər. Həmçinin, mühasibat uçotu bacarıqları, öz xərclərinizi idarə etmək zamanı gəlib çatdıqda lazım ola bilər. Kollecdə təhsil haqqınız, kitablarınız və xərcləriniz, eləcə də yaşayış xərcləriniz ilə pul axınlarınız nəzarətinizdən çıxa bilər.

Mühasiblər ətraf mühitə necə kömək edirlər?

Ekoloji uçot biznes qərarlarının ətraf mühitə təsirini hesablamağa kömək etmək üçün ənənəvi mühasibat uçotu və maliyyə prinsiplərindən istifadə edir. Ətraf mühit üzrə mühasiblər daxili icra qərarlarının qəbulu üçün material axını və istifadə məlumatlarını, həmçinin çirklənməyə nəzarət üzrə məlumatları toplaya və təhlil edə bilərlər.

Mühasiblərin etik vəzifələri hansılardır?

  • Öhdəliklər;
  • İctimai maraq;
  • Dürüstlük;
  • Obyektivlik və müstəqillik;
  • Müvafiq münasibətlər;
  • Xidmətlərin həcmi və xarakteri.

Mühasibat uçotunun qızıl qaydaları hansılardır?

  • Alıcıya debet, verənə kredit;
  • Daxil olanı debetlə, gedənləri kreditlə;
  • Bütün xərcləri və zərərləri debet edin və bütün gəlirləri və mənfəətləri kreditləşdirin.

Mühasibat uçotunun ənənəvi funksiyası nədir?

Cavab: Mühasibat uçotunun ənənəvi funksiyası maliyyə əməliyyatlarını qeyd etməkdir. Mühasibat uçotunun əsas məqsədi sistematik qeydlər aparmaq və ya maliyyə əməliyyatı üzrə əməliyyatların xalis nəticələrini müəyyən etməkdir.

Mühasibat uçotunun əsas məqsədi nədir?

Mühasibat uçotunun əsas məqsədi müəssisənin fəaliyyəti, maliyyə vəziyyəti və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında maliyyə məlumatlarının toplanması və təqdim edilməsidir. Bu məlumatdan daha sonra biznesi necə idarə etmək, investisiya yatırımları etmək və ya borc vermək barədə qərar qəbul etmək üçün istifadə olunur.


Dünyanın ən nəhəng audit şirkətləri


Print Friendly, PDF & Email