fbpx

199.3 maddəsi ilə müəyyənləşdirilmiş vergi güzəşti bütün ailə üzvlərinə şamil edilir?

posted in: Vergi, Xəbər | 0

azad ticarətSual: Vergi Məcəlləsinin 199.3-cü maddəsi ilə müəyyən edilmiş vergi güzəşti müddətli hərbi xidmət hərbi qulluqçusunun eyni vaxtda bütün ailə üzvlərinə (maddə 13.2.7) şamil edilir? Yəni, 13.2.7-ci maddədə sadalanan bütün ailə üzvlərinin hər birinə onların mülkiyyətində olan binaya görə əmlak vergisi hesablanarkən həmin ailə üzvlərindən hər biri ayrı-ayrılıqda müddətli hərbi xidmətdə xidmət keçən və ailə üzvü olan hərbi qulluqçuya görə eyni vaxtda bu güzəştdən faydalana bilərlər?

Əgər eyni vaxtda müddətli hərbi xidmətdə xidmət keçən və ailə üzvü olan bir neçə hərbi qulluqçu olarsa, bu zaman da yuxarıda qeyd etdiyim ailə üzvlərinin hər biri hər qulluqçuya görə ayrılıqda vergi güzəştindən yararlana bilər?

Cavab: Vergi Məcəlləsinin 199.3-cü maddəsinə əsasən binaların icarəyə, kirayəyə verildiyi, habelə sahibkarlıq və ya kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün istifadə edildiyi hallar istisna olmaqla bu Məcəllənin 102.2-ci maddəsində göstərilən şəxslərin, habelə pensiyaçıların və müddətli hərbi xidmət hərbi qulluqçularının və onların ailə üzvlərinin müddətli hərbi xidmət dövründə binalara görə ödəməli olduqları əmlak vergisinin məbləği 30 manat azaldılır. Bu güzəşt müddətli hərbi xidmət hərbi qulluqçularının müddətli hərbi xidmət dövründə bütün ailə üzvlərinin ödəməli olduqları əmlak vergisinə münasibətdə tətbiq olunur. Bu maddə ilə müəyyən olunmuş əmlak vergisi üzrə 30 manat azadolma fiziki şəxsin hərbi xidmət hərbi qulluqçuları olan ailə üzvlərinin sayından asılı olmayaraq bir il ərzində yalnız bir dəfə tətbiq edilir.

Mənbə: taxes.gov.azVergi güzəşti
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!